สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 เม.ย. 2564 เวลา 13:19 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2564 (9 เมษายน 2564) พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 07 เม.ย. 2564 เวลา 15:12 น.

ประชุมหารือผลกระทบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ประชุมหารือผลกระทบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 13:31 น.

สสท.ร่วมกับ สสจ.เพชรบุรี ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการมหกรรมสินค้าสหกรณ์สู่ผู้บริโภค

สสท.ร่วมกับ สสจ.เพชรบุรี ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการมหกรรมสินค้าสหกรณ์สู่ผู้บริโภค (2 เมษายน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 เม.ย. 2564 เวลา 19:52 น.

ปิดโครงการฝึกอบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1

ปิดโครงการฝึกอบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 เม.ย. 2564 เวลา 07:24 น.

กฎกระทรวง ข้อ ๙(๖) มีผลใช้บังคับเมื่อใด ?

กฎกระทรวง ข้อ ๙(๖) มีผลใช้บังคับเมื่อใด ? ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 13:53 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อน supermarket สหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่าย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อน supermarket สหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่าย กรมส่งเสริมสหกรณ์เชิญผู้แทนสหกรณ์ที่มีร้านค้าสหกรณ์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่เกี่ยวข้องคณะทำงาน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 07:45 น.

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 15:43 น.

สสท.ตะลุยสวนสมาชิก ช่วยส่งเสริมการตลาด นำผลผลิตจำหน่าย กทม.

สสท.ตะลุยสวนสมาชิก ช่วยส่งเสริมการตลาด นำผลผลิตจำหน่าย กทม. (30 มีนาคม 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 13:46 น.

สสท.บุกสวนสมาชิกช่วยการตลาดผลไม้ นำผลผลิตจำหน่ายกทม.

สสท.บุกสวนสมาชิกช่วยการตลาดมะยงชิด นำผลผลิตจำหน่าย ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้าสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...