สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 14:07 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 11:01 น.

บทความ เรื่อง “วิธีการสหกรณ์กับเศรษฐกิจชุมขน ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ”

“วิธีการสหกรณ์กับเศรษฐกิจชุมขน ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 10:46 น.

บทความ : ​เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนสหกรณ์

เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนสหกรณ์ “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกคน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 08:28 น.

พิษณุโลก : สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

พิษณุโลก : สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (วันนี้) 25 สิงหาคม 2565 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ส.ค. 2565 เวลา 09:50 น.

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นายจรูญ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ส.ค. 2565 เวลา 09:39 น.

​สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (รหัส 27) ปันน้ำใจสู่สังคม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (รหัส 27) ปันน้ำใจสู่สังคม วันที่ 24 สิงหาคม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 11:22 น.

บทความ "การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง"

การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตลอดจนให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้กำหนดไว้ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 10:06 น.

บทความ "งบการเงินหัวใจสำคัญของสหกรณ์”

“งบการเงินหัวใจสำคัญของสหกรณ์” งบการเงิน คือ ข้อมูลสำคัญที่ทำให้ทราบว่ากิจการของสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไร ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 10:05 น.

ประธานฯ สสท.ฯ บรรยายพิเศษ PDPA ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิกจังหวัดลพบุรี

ประธานฯ สสท.ฯ บรรยายพิเศษ PDPA ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิกจังหวัดลพบุรี ................. (23 สิงหาคม ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 7

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...