สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 07:35 น.

สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จำกัด รับรางวัลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบฯ

สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จำกัด รับรางวัลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ที่น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 00:00 น.

สมาชิกสหกรณ์เข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “สมาชิกสหกรณ์เข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 00:00 น.

ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ก.พ. 2566 เวลา 11:45 น.

แต่งตั้งที่ปรึกษา สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 ก.พ. 2566 เวลา 12:59 น.

ACCU สวัสดีปีใหม่ ประธานฯ สสท.

ACCU สวัสดีปีใหม่ ประธานฯ สสท. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 - นางเอเลนิต้า วี. แซน ร็อค ผู้บริหารระดับสูง ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ก.พ. 2566 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 19

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ รูปแบบออนไลน์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 06 ก.พ. 2566 เวลา 11:23 น.

แต่งตั้งที่ปรึกษา สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ก.พ. 2566 เวลา 07:53 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์เสริมความรู้ขยายช่องทางตลาดออนไลน์เครือข่ายซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เสริมความรู้ขยายช่องทางตลาดออนไลน์เครือข่ายซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 31 ม.ค. 2566 เวลา 10:40 น.

สสท.รับมอบอำนาจ ยื่นศาลปกครองฟ้อง นายทะเบียนสหกรณ์ และขอเพิกถอนระเบียบฯการพ้นตำแหน่งผู้จัดการ

สสท.รับมอบอำนาจ ยื่นศาลปกครองฟ้อง นายทะเบียนสหกรณ์ และขอเพิกถอนระเบียบฯการพ้นตำแหน่งผู้จัดการ ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 25 ม.ค. 2566 เวลา 09:24 น.

แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการฯ สสท. พร้อมแจงความคืบหน้าระเบียบนายทะเบียนฯ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการฯ สสท. พร้อมแจงความคืบหน้าระเบียบนายทะเบียนฯ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ...