สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 15:32 น.

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 13:28 น.

ตรวจติดตามการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ตรวจติดตามการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 19:13 น.

พระบารมีปกเกล้าชาวสหกรณ์

พระบารมีปกเกล้าชาวสหกรณ์ “...การอยู่เป็นสหกรณ์นี้ เคยพูดมาแล้วนานแล้วหลายครั้งแล้วว่า แปลว่า ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 09:53 น.

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 08:59 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 15:13 น.

ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับ สสท. ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (วันที่ 11 ตุลาคม 256...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 13:19 น.

ประชุมหารือและเสนอแนะแก้ปัญหาด้านการเกษตรจากผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

( 9 ต.ค.64 ) ประชุมหารือและเสนอแนะแก้ปัญหาด้านการเกษตรจากผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรี ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 8 (สหกรณ์ขนาดใหญ่)

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดใหญ่ ในรูปแบบออนไลน์ ...