สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 10:28 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2564 (12 มีนาคม 2564) พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 15:43 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 15:39 น.

ผมว่า...รัฐควรใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 2)

ผมว่า...รัฐควรใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ ตอนที่ 2 :สหกรณ์คืออะไรกันแน่ โดย... ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 น.

ผมว่า... รัฐควรใช้สหกรณ์ เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 1)

ผมว่า... รัฐควรใช้สหกรณ์ เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ ตอนที่ 1 : เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนา ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 10 มี.ค. 2564 เวลา 14:51 น.

ปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1

ปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล” รุ่นที่ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล” ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 07 มี.ค. 2564 เวลา 14:59 น.

ประธาน สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สสธท.

ประธาน สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สสธท. (วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564) นายปรเมศวร์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 05 มี.ค. 2564 เวลา 10:41 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2564 (5 มีนาคม 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประชุมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 04 มี.ค. 2564 เวลา 15:08 น.

ประกาศ สอบราคาปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 3 เปลี่ยนเป็นห้องประชุม