สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 พ.ย. 2564 เวลา 14:45 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์จุลสารสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมซองบรรจุ

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 พ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 9 (สหกรณ์ขนาดใหญ่)

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดใหญ่ ในรูปแบบออนไลน์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 15:39 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพอำเภอตะพานหิน จำกัด

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพอำเภอตะพานหิน จำกัด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุรีลักษณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 15:32 น.

ประชุมกลุ่มสมาชิก กลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย

ประชุมกลุ่มสมาชิก กลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 15:18 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี ปวส. ป.ตรี กว่า 107 ทุน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี ปวส. ป.ตรี กว่า 107 ทุน หนุนทายาทเกษตรกรสานต่ออาชีพพระราชทาน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 11:06 น.

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 (3 พฤศจิกายน 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 14:09 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 10:12 น.

บทความ ว่าด้วยเรื่อง “อุดมการณ์และความเชื่อมั่นในสหกรณ์”

ว่าด้วยเรื่อง “อุดมการณ์และความเชื่อมั่นในสหกรณ์” สหกรณ์ คือ "องค์กรๆ หน...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 09:45 น.

รมช.มนัญญา สั่งเดินหน้าทวงคืนทรัพย์สินจากอดีตกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟคืนสมาชิก

รมช.มนัญญา สั่งเดินหน้าทวงคืนทรัพย์สินจากอดีตกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟคืนสมาชิก เตรียมนัดเจรจานำทรัพย์สินขายทอดตลาดชำระหนี้สหกรณ์เจ้าหนี้ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 09:33 น.

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ...