สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 ต.ค. 2565 เวลา 05:23 น.

สสท. ข้ามโขง จับมือ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สปป.ลาว เตรียมจัดตั้ง “องค์การสหกรณ์สูงสุดใน สปป.ลาว”

สสท. ข้ามโขง จับมือ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สปป.ลาว เตรียมจัดตั้ง “องค์การสหกรณ์สูงสุดใน สปป.ลาว” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 ต.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

กฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 ต.ค. 2565 เวลา 10:03 น.

​ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 1/2566 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ สสท. อนุมัติเงินช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 20 ต.ค. 2565 เวลา 15:39 น.

กฎกระทรวง : สหกรณ์ ทิศทางในอนาคต

กฎกระทรวง : สหกรณ์ ทิศทางในอนาคต ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ต.ค. 2565 เวลา 11:17 น.

​ติดตามการรวบรวมยางพารากลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลไร่สีสุก

ติดตามการรวบรวมยางพารากลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลไร่สีสุก วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 ต.ค. 2565 เวลา 09:53 น.

ยกเลิก การรับสมัครรับคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์ประเภทร้านค้า

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 08:52 น.

สสท.นำ 17 สหกรณ์ 13 นิคม 14 ป่า พบ รมช.เกษตร หารือแนวทางแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน

(วันที่ 12 ตุลาคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคม 4 ภาค 17 สหกรณ์ 13 นิคม ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 15 ต.ค. 2565 เวลา 20:22 น.

ประธาน สสท.บรรยายพิเศษ ขบวนการสหกรณ์การเกษตร อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ

ประธาน สสท.บรรยายพิเศษ ขบวนการสหกรณ์การเกษตร อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ ..........

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ต.ค. 2565 เวลา 15:01 น.

​ติดตามการรวบรวมยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางชานุมาน จำกัด

ติดตามการรวบรวมยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางชานุมาน จำกัด วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ...