สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 15:42 น.

ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 น.

ผู้ตรวจราชการกรมฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

ผู้ตรวจราชการกรมฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 13:42 น.

ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าแนะนำ ติดตามและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด

นางสุภาพร นรินยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าแนะนำ ติดตามและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 13:07 น.

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าติดตามกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าติดตามกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 15:28 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ วาระพิเศษ

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ วาระพิเศษ (10 พฤศจิกายน 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 11:02 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2565 (10 พฤศจิกายน 2564) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 พ.ย. 2564 เวลา 14:45 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์จุลสารสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมซองบรรจุ

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 พ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 9 (สหกรณ์ขนาดใหญ่)

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดใหญ่ ในรูปแบบออนไลน์ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 15:39 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพอำเภอตะพานหิน จำกัด

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพอำเภอตะพานหิน จำกัด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุรีลักษณ์ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 15:32 น.

ประชุมกลุ่มสมาชิก กลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย

ประชุมกลุ่มสมาชิก กลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ ...