สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 16:05 น.

ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อทีวี LED Smart TV

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 16:03 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อทีวี Digital HD TV 32 นิ้ว

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การจัดทำงบกระแสเงินสด

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ หลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 15:13 น.

แจ้ง ยกเลิก/เลื่อน การสัมมนาและฝึกอบรม เดือนพฤษภาคม 2564

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 เม.ย. 2564 เวลา 13:22 น.

แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม / สัมมนา เดือนเมษายน 2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 เม.ย. 2564 เวลา 13:19 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2564 (9 เมษายน 2564) พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 07 เม.ย. 2564 เวลา 15:12 น.

ประชุมหารือผลกระทบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ประชุมหารือผลกระทบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 13:31 น.

สสท.ร่วมกับ สสจ.เพชรบุรี ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการมหกรรมสินค้าสหกรณ์สู่ผู้บริโภค

สสท.ร่วมกับ สสจ.เพชรบุรี ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการมหกรรมสินค้าสหกรณ์สู่ผู้บริโภค (2 เมษายน ...