สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 10:31 น.

ธ.ก.ส. นำเสนอ โครงการดอกเบี้ยเพื่อสหกรณ์

ธ.ก.ส. นำเสนอ โครงการดอกเบี้ยเพื่อสหกรณ์ “เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง ไว้ข้างหลัง”

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 10:04 น.

อาหารทะเลจากสหกรณ์ฯ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด

เรียกความมั่นใจ อาหารทะเลจากสหกรณ์ฯ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด นายทวิวัส เหลี่ยมดี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย ...

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 09:53 น.

สสจ. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สัมมนาให้ความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์ ให้กับสก.ทุกประเภท

สสจ. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สัมมนาให้ความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์ ให้กับสก.ทุกประเภท สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 25 ธ.ค. 2563 เวลา 10:51 น.

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 14:36 น.

ส่งมอบธารน้ำใจให้พี่น้องสก.ประสบภัยน้ำท่วม

ส่งมอบธารน้ำใจให้พี่น้องสก.ประสบภัยน้ำท่วม 23 ธันวาคม 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ ...

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 14:24 น.

ส่งมอบน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมใต้

ส่งมอบน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมใต้ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด และสหกรณ์บริการกลุ่มพนักงานบริษัท ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 10:36 น.

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ จากใจ สสท.

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ จากใจ สสท. เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 13:21 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพนักงานบริษัททำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพัก

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 13:19 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย