สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 09:55 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 20 มกราคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ม.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 14:39 น.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สวัสดีปีใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ

19 มกราคม 65 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ น.ส.อรนุช กันภัย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 14:28 น.

ประชุมหารือเตรียมการงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565

19 มกราคม 2565 นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายภาณุวัฒน์ แว่นระเว หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 13:10 น.

ระนอง : บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฝ่าวิกฤต AFS

บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฝ่าวิกฤต AFS วันที่ 17 มกราคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบู...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 13:56 น.

กสส.ปลื้มยอดขายสินค้า 8 สหกรณ์นำร่องผ่าน ThaiTrade.com ยอดเจรจา 1 ปี 80 ล้านบาท

กสส.ปลื้มยอดขายสินค้า 8 สหกรณ์นำร่องผ่าน ThaiTrade.com ยอดเจรจา 1 ปี 80 ล้านบาท นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 11:29 น.

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด วันจันทร์ที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 10:42 น.

หลักการวิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร

หลักการวิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร "หลักการสหกรณ์" คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 14:59 น.

มนัญญา ปลุกสหกรณ์ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว “แก้หนี้ให้เพื่อนเรา”

มนัญญา ปลุกสหกรณ์ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว “แก้หนี้ให้เพื่อนเรา” สางหนี้ในระบบราชการ เหตุพบส่วนเหลื่อมต้นทุนสูง ...