สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 5

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 15:21 น.

ปรเมศวร์ลั่น ไม่ทิ้งสหกรณ์ไว้ข้างหลัง เดินหน้าเจรจา MOU แก้ปัญหา สอ.สโมสรรถไฟฯ สำเร็จ

ปรเมศวร์ลั่น ไม่ทิ้งสหกรณ์ไว้ข้างหลัง เดินหน้าเจรจา MOU แก้ปัญหา สอ.สโมสรรถไฟฯ สำเร็จ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 13:41 น.

สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด “เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 12:40 น.

ขอเชิญชวนซื้อหอมแดงเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงศรีสะเกษ

ขอเชิญชวนซื้อหอมแดงเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงศรีสะเกษ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านช่วยสนับสนุนซื้อหอมแดง ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 10:27 น.

สสท. เป็นหัวหอกผลักดันขอเอกสารสิทธิให้สหกรณ์ เตรียมยื่นหนังสือแก่ภาครัฐ “เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง”

สสท. เป็นหัวหอกผลักดันขอเอกสารสิทธิให้สหกรณ์ เตรียมยื่นหนังสือแก่ภาครัฐ “เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง” ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 14:39 น.

ประธานฯ สสท. เป็นสักขีพยาน เซ็น MOU ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด

ประธานฯ สสท. เป็นสักขีพยาน เซ็น MOU ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 12:36 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุม หารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 13 สหกรณ์นิคม

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุม หารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 13 สหกรณ์นิคม (17 มีนาคม 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาทักษะบุคลากรของสหกรณ์ รุ่นที่ 1

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การพัฒนาทักษะบุคลากรของสหกรณ์” ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 14:36 น.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมรับฟังติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมรับฟังติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย นายปรเมศวร์ ...