สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 08:09 น.

ตลาดเกษตรกร

ตลาดเกษตรกร “ตลาดเกษตรกร” เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพที่มีความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 08:06 น.

การพัฒนาสหกรณ์ตาม Function

การพัฒนาสหกรณ์ตาม Function การพัฒนา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 13:04 น.

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม…เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายพิสิฐ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 08:23 น.

เลย/โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำ ในไร่นา

เลย/โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำ ในไร่นา วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 08:11 น.

แวดวงสหกรณ์เมืองพิจิตร (30 05 2563)

สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 08:01 น.

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 นายประวัติ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 07:54 น.

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 19:11 น.

ขบวนการสหกรณ์โคราช ช่วยกระจายมังคุดหนุนสินค้าสหกรณ์ สู้ภัยโควิด-19

ขบวนการสหกรณ์โคราช ช่วยกระจายมังคุดหนุนสินค้าสหกรณ์ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายดุสิต ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 13:51 น.

อะไรเอ่ย... “หน้าเนื้อ.....ใจเสือ”

อะไรเอ่ย... “หน้าเนื้อ.....ใจเสือ” โดย... รังสรรค์ ปิติปัญญา เกริ่นกันก่...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 น.

กระทรวงกลาโหมประสานกรมส่งเสริมสหกรณ์อุ้มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ตะวันออก

กระทรวงกลาโหมประสานกรมส่งเสริมสหกรณ์อุ้มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ตะวันออก สั่งมังคุดคุณภาพจากสหกรณ์ 200...