สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 10:16 น.

กสส. ร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

กสส. ร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับมอบน้ำดื่มสหกรณ์จำนวน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 11:40 น.

แวดวงสหกรณ์เมืองชลบุรี

ชลบุรี ติวเข้มสหกรณ์ภาคการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อและแผนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 16:16 น.

กสส.จัดงบเงินกู้ 1.8 พันล. ช่วย 251 สหกรณ์ ปรับโครงสร้างภาคเกษตรสู้วิกฤติโควิด-19

จัดงบเงินกู้ 1.8 พันล. ช่วย 251 สหกรณ์ ปรับโครงสร้างภาคเกษตรสู้วิกฤติโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 15:19 น.

1 อำเภอ 1 สินค้าเกษตร (OPP)

1 อำเภอ 1 สินค้าเกษตร (OPP) วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 11:24 น.

จ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าว : จ.พิษณุโลก ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 10:52 น.

แวดวงสหกรณ์เมืองยโสธร

ยโสธร : จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 มิ.ย. 2564 เวลา 15:20 น.

ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมใหญ่ ช.ส.ค. ประจำปี 2564

ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมใหญ่ ช.ส.ค. ประจำปี 2564 (26 มิถุนายน 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:37 น.

ขบวนการสหกรณ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ขบวนการสหกรณ์ นำโดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. นายนพดล วรมานะกุล ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 08:36 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดเสวนาออนไลน์ มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดเสวนาออนไลน์ “เวทีร่วมคิด ร่วมสนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน” ...