สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 11:50 น.

แจ้งเลื่อน การสัมมนาและฝึกอบรม เดือนมิถุนายน 2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 10:03 น.

สสท.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ภายใต้ JTEPA

สสท.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น ภายใต้ JTEPA 18 พฤษภาคม 2564 ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 15:59 น.

ประชุมใหญ่สามัญ สสจ. ลพบุรี

ประชุมใหญ่สามัญ สสจ. ลพบุรี​ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 10 พ.ค. 2564 เวลา 06:44 น.

๑๐ พฤษภาคม วันพืชมงคล “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”

๑๐ พฤษภาคม วันพืชมงคล “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 พ.ค. 2564 เวลา 18:27 น.

สสท.จัดสัมมนาออนไลน์ “การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ฯ”

สสท.จัดสัมมนาออนไลน์ “การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ฯ” 8 พฤษภาคม 2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 พ.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 พ.ค. 2564 เวลา 09:28 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างช่างทาสีอาคารสำนักงาน 3 ชั้น

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 06 พ.ค. 2564 เวลา 09:00 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 03 พ.ค. 2564 เวลา 00:03 น.

4 พฤษภาคม 'วันฉัตรมงคล'

4 พฤษภาคม 'วันฉัตรมงคล' รำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 'พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว' ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 13:54 น.

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวเปิด-ปิด การประชุม AFGC ครั้งที่ 20

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวเปิด-ปิด การประชุม AFGC ครั้งที่ 20 (30 เมษายน ...