สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 13:42 น.

​สสท. ร่วมขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผลไม้สหกรณ์

สสท. ร่วมขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผลไม้สหกรณ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 14 พ.ค. 2565 เวลา 21:40 น.

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันวิสาขบูชา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันหยุดราชการของไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 16:40 น.

สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัด...วิถีสหกรณ์.. ปลุกศรัทธาสมาชิก แก้ปัญหาความยากจนเกษตรกร ฟื้นศก.ฐานรากของปท.

สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัด...วิถีสหกรณ์.. ปลุกศรัทธาสมาชิก แก้ปัญหาความยากจนเกษตรกร ฟื้นศก.ฐานรากของปท. ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 16:32 น.

สอ.ครูจันทบุรี จำกัด เน้นสวัสดิการไม่อั้นคืนกำไรให้กับสมาชิกกว่า 7,000 คน

สอ. ครูจันทบุรี จำกัด เน้นสวัสดิการไม่อั้นคืนกำไรให้กับสมาชิกกว่า 7,000 คน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 06 พ.ค. 2565 เวลา 12:19 น.

สสท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2565

(6 พฤษภาคม 2565) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 14:11 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 12:11 น.

อบรม การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์

ประธานฯ สสท. เปิดโครงการ “การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 11:43 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 11:42 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครพนม