สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 15:59 น.

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันการเกษตรอื่น

10 มิถุนายน 2563 ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 09 มิ.ย. 2563 เวลา 19:38 น.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กระจายเกลือทะเล จากจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กระจายเกลือทะเล จากจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 08 มิ.ย. 2563 เวลา 19:51 น.

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองฉาง ปรับ ลด ปลดหนี้ ตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองฉาง จำกัด จังหวัดอุทัยธานี ปรับ ลด ปลดหนี้ ตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 08 มิ.ย. 2563 เวลา 19:39 น.

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร

สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร วันนี้ (8 มิ.ย.63) นายสมศัก...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 06 มิ.ย. 2563 เวลา 20:33 น.

7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน

7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 06 มิ.ย. 2563 เวลา 19:00 น.

อนุมัติเงินกู้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาฯ 9.4 ล้านบาท

อนุมัติเงินกู้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาฯ 9.4 ล้านบาท วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 06 มิ.ย. 2563 เวลา 18:51 น.

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 06 มิ.ย. 2563 เวลา 18:05 น.

สก.ราษีไศล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ด้วยมาตรการคุมเข้มป้องกันภัย COVID-19

สก.ราษีไศล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ด้วยมาตรการคุมเข้มป้องกันภัย COVID-19 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 04 มิ.ย. 2563 เวลา 15:59 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยโสธร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 04 มิ.ย. 2563 เวลา 10:53 น.

สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่พบปะสมาชิกสหกรณ์และติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์และติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ วันที่ ...