สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ก.พ. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 03 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 น.

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ก.พ. 2565 เวลา 09:58 น.

กลุ่มส่งเสริมฯ จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้

กลุ่มส่งเสริมฯ จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้ วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 14:31 น.

สตูล : สหกรณ์เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคายุติธรรม

สตูล : สหกรณ์เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคายุติธรรม วันที่ 26 มกราคม 2565 นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 13:53 น.

กสส . ตั้งคณะทำงานศึกษาการลงทุนเพิ่มทุนของ 87 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย เตรียมเสนอ คพช. พิจารณาเดือน มี.ค. นี้

กสส . ตั้งคณะทำงานศึกษาการลงทุนเพิ่มทุนของ 87 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย เตรียมเสนอ คพช. พิจารณาเดือน มี.ค. ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 09:24 น.

สสท. จัดสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

สสท. จัดสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (วันที่ 28 มกราคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดโครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 14:59 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมนำเสนอผลกระทบจากการลงทุนหุ้นกู้การบินไทย

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมนำเสนอผลกระทบจากการลงทุนหุ้นกู้การบินไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 11:19 น.

​นครราชสีมา : ลงพื้นที่สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด

นครราชสีมา : ลงพื้นที่สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 10:42 น.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ Fin ดี Happy Life!!!

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ Fin ดี Happy Life!!! กิจกรรมให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินครั้งที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 14:34 น.

ประธานฯ ชสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประธานฯ สสท.

ประธานฯ ชสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประธานฯ สสท. (วันที่ 20 มกราคม 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุม...