สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 11:50 น.

สกก.ด่านขุนทด จำกัด เสริมทุนสหกรณ์ แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก

สกก.ด่านขุนทด จำกัด เสริมทุนสหกรณ์ แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ หลักสูตร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 ก.พ. 2565 เวลา 11:18 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 ก.พ. 2565 เวลา 11:39 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) นางมณีพรรณ โคตรบ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ก.พ. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 03 ก.พ. 2565 เวลา 13:30 น.

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ก.พ. 2565 เวลา 09:58 น.

กลุ่มส่งเสริมฯ จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้

กลุ่มส่งเสริมฯ จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามการชำระหนี้ วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 14:31 น.

สตูล : สหกรณ์เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคายุติธรรม

สตูล : สหกรณ์เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคายุติธรรม วันที่ 26 มกราคม 2565 นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 13:53 น.

กสส . ตั้งคณะทำงานศึกษาการลงทุนเพิ่มทุนของ 87 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย เตรียมเสนอ คพช. พิจารณาเดือน มี.ค. นี้

กสส . ตั้งคณะทำงานศึกษาการลงทุนเพิ่มทุนของ 87 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย เตรียมเสนอ คพช. พิจารณาเดือน มี.ค. ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 09:24 น.

สสท. จัดสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

สสท. จัดสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (วันที่ 28 มกราคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดโครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ...