สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 เม.ย. 2565 เวลา 09:09 น.

เดินหน้าจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

เดินหน้าจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี วันที่ 25 เมษายน 2565 นางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 25 เม.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ หลักสูตร ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 14:29 น.

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมฯ

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมฯ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สสท. นางสาวอรนุช ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 14:11 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สกก.หุบกะพง

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สกก.หุบกะพง วันที่ 20 เมษายน 2565 นายภาณุวัฒน์ แว่นระเว ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 11:23 น.

ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 10:41 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 19 เมษายน 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:42 น.

อุดรธานี- จัดประชุม workshop ภาคเกษตร

อุดรธานี- จัดประชุม workshop ภาคเกษตร ดันสหกรณ์ได้รับการยกระดับชั้นความเข้มแข็ง กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:26 น.

​พิษณุโลก – สหกรณ์ฯ เชื่อมโยงเครือข่าย เจาะตลาดสินค้าเกษตรช่วยสมาชิก

พิษณุโลก – สหกรณ์ฯ เชื่อมโยงเครือข่าย เจาะตลาดสินค้าเกษตรช่วยสมาชิก (19 เม.ย.65) นายนรส...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:16 น.

ระนองอนุมัติเงิน กพส. 16.15 ล้านบาท

ระนองอนุมัติเงิน กพส. 16.15 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ วันที่ 19 เมษ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์” ...