สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้จัดการและหัวหน้างานสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "ผู้จัดการและหัวหน้างานสหกรณ์ภาคการเกษตร" ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 11:04 น.

บทความ : การส่งเสริม สนับสนุน การกระจายเงาะของสมาชิกสหกรณ์ บึงกาฬ

การส่งเสริม สนับสนุน การกระจายเงาะของสมาชิกสหกรณ์ บึงกาฬ เงาะ เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 10:34 น.

สกจ.อุดรธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 10:21 น.

สกจ.ระนอง จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่”

สหกรณ์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ส.ค. 2565 เวลา 17:26 น.

สสท.ร่วมหารือแนวทางแก้ไขชำระหนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

สสท.ร่วมหารือแนวทางแก้ไขชำระหนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:19 น.

ปิดอบรมหลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 1

ปิดอบรมหลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 1 ประธาน สสท. มอบวุฒิบัตรและปิดอบรม ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 16:47 น.

รองประธาน สสท. เปิดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน สหกรณ์สมาชิกในจังหวัดเชียงราย

รองประธาน สสท. เปิดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน สหกรณ์สมาชิกในจังหวัดเชียงราย ....... ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 10:42 น.

​ผอ.สสท. บรรยายพิเศษ "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์" ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ผอ.สสท. บรรยายพิเศษ "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์" ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 25 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” ...