สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 12:40 น.

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 12:06 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 ก.พ. 2565 เวลา 11:07 น.

สาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ก.พ. 2565 เวลา 09:22 น.

บทความ เรื่อง ภารกิจงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์

ภารกิจงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ด้านการให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี งบการเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 ก.พ. 2565 เวลา 09:58 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ตั้งเป้าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้คนละไม่น้อยกว่า ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 15:43 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2565 22 กุมภาพันธ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 11:29 น.

สส.ชสอ. ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สส.ชสอ.

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 11:09 น.

รมช.มนัญญา ปลื้มงบปรับโครงสร้างช่วยสหกรณ์ขยายศักยภาพ เตรียมนำสหกรณ์เสริมทัพกระจายสินค้าเกษตรในปี 65

รมช.มนัญญา ปลื้มงบปรับโครงสร้างช่วยสหกรณ์ขยายศักยภาพ เตรียมนำสหกรณ์เสริมทัพกระจายสินค้าเกษตรในปี...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 10:57 น.

ผอ.สสพ.2 เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์สหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ”

ผอ.สสพ.2 เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์สหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ” วันที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ก.พ. 2565 เวลา 15:03 น.

สสธท. เปิด “อาคารเพชรสะพานบุญ” ชูวิสัยทัศน์ “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก”

สสธท. เปิด “อาคารเพชรสะพานบุญ” ชูวิสัยทัศน์ “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” ...