สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 13:11 น.

สตูล : มอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์

สตูล : มอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 18 มกราคม 2565 นายถาวรศักดิ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 12:58 น.

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดระนองเชื่อมโยงธุรกิจกับ สกต.ศรีสะเกษ จำกัด ด้วยเครือข่ายสหกรณ์

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดระนองเชื่อมโยงธุรกิจกับ สกต.ศรีสะเกษ จำกัด ด้วยเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 19 มกราคม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 10:21 น.

สสท. มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระชันษาครบ 100 ปี

สสท. มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระชันษาครบ 100 ปี นายจันทร์ หวนสันเทียะ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 09:55 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 20 มกราคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ม.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 14:39 น.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สวัสดีปีใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ

19 มกราคม 65 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ น.ส.อรนุช กันภัย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 14:28 น.

ประชุมหารือเตรียมการงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565

19 มกราคม 2565 นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายภาณุวัฒน์ แว่นระเว หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 13:10 น.

ระนอง : บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฝ่าวิกฤต AFS

บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฝ่าวิกฤต AFS วันที่ 17 มกราคม 2565 นายจิรศักดิ์ บริบู...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 13:56 น.

กสส.ปลื้มยอดขายสินค้า 8 สหกรณ์นำร่องผ่าน ThaiTrade.com ยอดเจรจา 1 ปี 80 ล้านบาท

กสส.ปลื้มยอดขายสินค้า 8 สหกรณ์นำร่องผ่าน ThaiTrade.com ยอดเจรจา 1 ปี 80 ล้านบาท นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ...