สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 08:24 น.

แจ้งสถานที่จัดประชุมและวิธีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 10:49 น.

กสส. จับมือ แอมเวย์ ขยายตลาดข้าวสารต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือแอมเวย์ยาวนาน 22 ปี ส่งข้าวมากกว่า 3.9 หมื่นตัน สร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์กว่า ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 10:07 น.

รองอธิบดี กสส.ลงพื้นที่ภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกผักอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

รองอธิบดี กสส.ลงพื้นที่ภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกผักอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 10:18 น.

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ภาคใต้ ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ ปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด - 19

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ภาคใต้ ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ ปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด - 19 นางสาวมนัญญา ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:42 น.

พิษณุโลก : 3 สหกรณ์ จับมือ พาณิชย์จังหวัด ตรึงราคารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกช่วยเกษตรกร

พิษณุโลก : 3 สหกรณ์ จับมือ พาณิชย์จังหวัด ตรึงราคารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกช่วยเกษตรกร (15 พ.ย. 64) ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:07 น.

สสพ.2 ร่วมประชุมกับ พอช. แก้ไขปัญหาชุมชนริมคลอง

สสพ.2 ร่วมประชุมกับ พอช. แก้ไขปัญหาชุมชนริมคลอง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 14:25 น.

สสท.-ค่ายมือถือจัดเน็ตราคาถูก

สสท.-ค่ายมือถือจัดเน็ตราคาถูก (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 09:40 น.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 09:18 น.

ติดตามการดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกประจำปีการผลิต 2564/65

ติดตามการดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกประจำปีการผลิต 2564/65 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสุรเดช ปัดสำราญ ...