สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 18:49 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 18:49 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 ต.ค. 2564 เวลา 08:17 น.

ตรวจเยี่ยมกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านโคกพระ

ตรวจเยี่ยมกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านโคกพระ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 11:52 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 (4 ตุลาคม 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (สหกรณ์ขนาดเล็ก)

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดเล็ก ในรูปแบบออนไลน์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ต.ค. 2564 เวลา 15:05 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 15:10 น.

สสท.ไม่ทิ้งสหกรณ์สมาชิก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

สสท.ไม่ทิ้งสหกรณ์สมาชิก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (28 กันยายน 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 12:47 น.

สสท.มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ.อุทัยธานี

สสท.มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ.อุทัยธานี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการฯ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 10:28 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 08:35 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการฯ ...