สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

โลกเปลี่ยน สหกรณ์ปรับพร้อมรับมือผลกระทบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือยัง?

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 13:10 น.

จังหวัดกาฬสินธุ์ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทโดยตรงสู่ผู้บริโภค

จังหวัดกาฬสินธุ์ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทโดยตรงสู่ผู้บริโภค ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 11:21 น.

​สกก.พิมายจับมือสหกรณ์จังหวัดและพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ

สกก.พิมายจับมือสหกรณ์จังหวัดและพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ เมื่อวันที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 10:52 น.

รมช.มนัญญา สั่งการให้ กสส.ตรวจทานเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ

รมช.มนัญญา สั่งการให้ กสส.ตรวจทานเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ หาพฤติกรรมทุจริตเพื่อคุ้มครองเงินสมาชิก ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้จัดการและหัวหน้างานสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “ผู้จัดการและหัวหน้างานสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การเงินสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การเงินสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 14:35 น.

สหกรณ์นิคมวังไทร เป็นของสมาชิก เพื่อสมาชิกและชุมชน

สหกรณ์นิคมวังไทร เป็นของสมาชิก เพื่อสมาชิกและชุมชน สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 13:42 น.

​สสท. ร่วมขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผลไม้สหกรณ์

สสท. ร่วมขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผลไม้สหกรณ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 14 พ.ค. 2565 เวลา 21:40 น.

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันวิสาขบูชา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันหยุดราชการของไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 16:40 น.

สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัด...วิถีสหกรณ์.. ปลุกศรัทธาสมาชิก แก้ปัญหาความยากจนเกษตรกร ฟื้นศก.ฐานรากของปท.

สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัด...วิถีสหกรณ์.. ปลุกศรัทธาสมาชิก แก้ปัญหาความยากจนเกษตรกร ฟื้นศก.ฐานรากของปท. ...