สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 ก.ย. 2565 เวลา 10:02 น.

​“เทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ”

“เทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ” วันที่ 8 กันยายน 2565 - นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 ก.ย. 2565 เวลา 09:16 น.

บทความ เรื่อง สหกรณ์สีขาว : ก้าวสำคัญที่ (อาจ) นำขบวนการสหกรณ์พ้นวิกฤต

สหกรณ์สีขาว : ก้าวสำคัญที่ (อาจ) นำขบวนการสหกรณ์พ้นวิกฤต ตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมาขบวนการสหกรณ์ไทยประสบกับสภาวะวิกฤต ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 05 ก.ย. 2565 เวลา 22:09 น.

สสจ.ภูเก็ต ประชุมใหญ่ปี 2565 จัดอบรมให้ความรู้ พร้อมเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่

สสจ.ภูเก็ต ประชุมใหญ่ปี 2565 จัดอบรมให้ความรู้ พร้อมเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 ก.ย. 2565 เวลา 10:15 น.

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมและกำหนดการ ตามเอกสารแนบ ดังนี้ 1. หนังสือเชิญประชุมใหญ่ (ดาวน์โหลด) ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารงานเอกสารและเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การบริหารงานเอกสารและเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ” ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 04 ก.ย. 2565 เวลา 21:12 น.

สันนิบาตสหกรณ์จัดสัมมนาสัญจรพบสหกรณ์สมาชิก 14 จังหวัด ภาคใต้

สันนิบาตสหกรณ์จัดสัมมนาสัญจรพบสหกรณ์สมาชิก 14 จังหวัด ภาคใต้ (วันที่ 4 กันยายน 25...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2565 เวลา 13:50 น.

บทความ : “การกระทำที่อาจถูกฟ้องคดีปกครอง”

“การกระทำที่อาจถูกฟ้องคดีปกครอง” เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรา ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2565 เวลา 13:32 น.

​บทความ : “สหกรณ์เข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า ด้วยการกำกับ ดูแล และคุ้มครอง”

“สหกรณ์เข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า ด้วยการกำกับ ดูแล และคุ้มครอง” ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2565 เวลา 13:24 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ครั้งที่ 12

สสท. อนุมัติ เงินอุดหนุน สสจ. 2 จังหวัด จัดโครงการและประชุมฯ “ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ...