สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 09 ม.ค. 2566 เวลา 11:32 น.

สสท . เปิดเวที ถก ประเด็นร้อน ระเบียบนายทะเบียนฯ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ มติที่ประชุมไม่เห็นด้วยพร้อมกำหนด 5 ข้อ ดำเนินการ

สสท . เปิดเวที ถก ประเด็นร้อน ระเบียบนายทะเบียนฯ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ มติที่ประชุมไม่เห็นด้วยพร้อมกำหนด ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ม.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

ประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการกาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตาแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2565

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 06 ม.ค. 2566 เวลา 09:35 น.

แถลงข่าว จัดเสวนาสอบถามความเห็นสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียน ฯการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ.2565

แถลงข่าว จัดเสวนาสอบถามความเห็นสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียน ฯการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ.2...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 ม.ค. 2566 เวลา 17:03 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2566 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 26 ธ.ค. 2565 เวลา 13:01 น.

รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 26 ธ.ค. 2565 เวลา 08:54 น.

ประชุมใหญ่ฯ 65 สสท. ผลเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดที่ 26 ทีมพลังรักษ์สัตตะสหกรณ์ ชนะยกทีม

ประชุมใหญ่ฯ 65 สสท. ผลเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดที่ 26 ทีมพลังรักษ์สัตตะสหกรณ์ ชนะยกทีม (วันที่ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 ธ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 13 ธ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ธ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 18

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ รูปแบบออนไลน์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 ธ.ค. 2565 เวลา 11:40 น.

สอ.ศธ.ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9

สอ.ศธ.ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...