สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ส.ค. 2565 เวลา 09:39 น.

​สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (รหัส 27) ปันน้ำใจสู่สังคม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (รหัส 27) ปันน้ำใจสู่สังคม วันที่ 24 สิงหาคม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 11:22 น.

บทความ "การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง"

การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตลอดจนให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้กำหนดไว้ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 10:06 น.

บทความ "งบการเงินหัวใจสำคัญของสหกรณ์”

“งบการเงินหัวใจสำคัญของสหกรณ์” งบการเงิน คือ ข้อมูลสำคัญที่ทำให้ทราบว่ากิจการของสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไร ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 10:05 น.

ประธานฯ สสท.ฯ บรรยายพิเศษ PDPA ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิกจังหวัดลพบุรี

ประธานฯ สสท.ฯ บรรยายพิเศษ PDPA ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิกจังหวัดลพบุรี ................. (23 สิงหาคม ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 7

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 15:26 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 10/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 14:55 น.

สสท. จัดเซ็น MOU เกี่ยวกับการชำระหนี้ ระหว่าง สอ.วชิรพยาบาล กับ สอ.สโมสรรถไฟ

สสท. จัดเซ็น MOU เกี่ยวกับการชำระหนี้ ระหว่าง สอ.วชิรพยาบาล กับ สอ.สโมสรรถไฟ …… ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 18 ส.ค. 2565 เวลา 09:19 น.

Mou แผนพื้นฟูกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

Mou แผนพื้นฟูกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครสรีกุล ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 ส.ค. 2565 เวลา 10:19 น.

เครือข่ายสหกรณ์ในอุดรธานี ซื้อลำไยจาก สกก.ประตูป่า ช่วยเหลือสมาชิก

เครือข่ายสหกรณ์ในอุดรธานี ซื้อลำไยจาก สกก.ประตูป่า ช่วยเหลือสมาชิก นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ...