สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 มี.ค. 2565 เวลา 09:50 น.

ยโสธร : จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

ยโสธร : จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 21 มี.ค. 2565 เวลา 10:21 น.

9 สมาคมฌาปนกิจฯ จับมือ สัมมนากำหนดทิศทางการดำเนินงาน พัฒนาสู่อนาคต

9 สมาคมฌาปนกิจฯ จับมือ สัมมนากำหนดทิศทางการดำเนินงาน พัฒนาสู่อนาคต (วันที่ 19 มีนาคม 2565) นายปรเมศวร์ ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 21 มี.ค. 2565 เวลา 09:54 น.

สส.ชสอ. ประชุมใหญ่ 64 แจง ผลการดำเนินงานและมอบโล่ศูนย์ประสานงานดีเด่น

สส.ชสอ. ประชุมใหญ่ 64 แจง ผลการดำเนินงานและมอบโล่ศูนย์ประสานงานดีเด่น (วันที่ 20 มีนาคม 2565) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 21 มี.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สหกรณ์ขนาดเล็ก) รุ่นที่2

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (สหกรณ์ขนาดเล็ก) ออนไลน์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2565 เวลา 13:20 น.

mou ซื้อขายมันเส้นสะอาด

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด จับมือสหกรณ์เครือข่ายโคนม และผู้ประกอบการส่งออกมันสำปะหลัง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2565 เวลา 11:28 น.

อบรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตกทม.

อบรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตกทม. นายพลดล เจนนุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2565 เวลา 10:31 น.

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวพระราชทานเขาหินซ้อน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวพระราชทานเขาหินซ้อน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 15:21 น.

พิษณุโลก-สหกรณ์ฯ เตรียมจับมือพาณิชย์จังหวัด เร่งระบายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ช่วยเกษตรกร

พิษณุโลก-สหกรณ์ฯ เตรียมจับมือพาณิชย์จังหวัด เร่งระบายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ช่วยเกษตรกร วันที่ 10 มีนาคม ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 13:36 น.

ปิดอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 1

ปิดอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 1 นายปัณฐวิชญ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 10:10 น.

สกก.บ้านหม้อ ยิ้มรับยอดสั่ง ส่งออกข้าวไทยไปจีน

สกก.บ้านหม้อ ยิ้มรับยอดสั่ง ส่งออกข้าวไทยไปจีน นายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ...