สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 มิ.ย. 2565 เวลา 13:18 น.

ประธานฯ สสท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารศูนย์ประสานงานและสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงบูรณาการภายใต้กฎหมายการขับเคลื่อนจัดตั้งสมาพันธ์”

ประธานฯ สสท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารศูนย์ประสานงานและสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงบูรณาการภายใต้กฎหมายการขับเคลื่อนจัดตั้งสมาพันธ์” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 10:35 น.

​สสจ.สระบุรี จัดสัมมนา พรบ.สหกรณ์กับการบริหารงานสหกรณ์

สสจ.สระบุรี จัดสัมมนา พรบ.สหกรณ์กับการบริหารงานสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรีจัดโครงการสัมมนา ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 09:41 น.

ชลบุรี จัดประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร

ชลบุรี จัดประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 01 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 17:07 น.

​ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 7/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 16:35 น.

สสท.แสดงความยินดี ประธานฯ ช.ส.ค. คนใหม่

สสท.แสดงความยินดี ประธานฯ ช.ส.ค. คนใหม่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมรัชนี 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 16:11 น.

สสท.แสดงความยินดี ประธานฯ ชสท. คนใหม่

สสท.แสดงความยินดี ประธานฯ ชสท. คนใหม่ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 10:11 น.

"สวนส้มโอมะลิวรรณ์" บ้านแท่น ชัยภูมิ สร้างคุณชีวิตที่ดีด้วยสหกรณ์

"สวนส้มโอมะลิวรรณ์" บ้านแท่น ชัยภูมิ สร้างคุณชีวิตที่ดีด้วยสหกรณ์ ......... สหกรณ์โตได้ด้วยสมาชิกสมาชิกเจริญเติบโตมีเงินใช้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ด้วยสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 08:12 น.

สสท. จับมือ สสจ.สมุทรปราการ จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย

สสท. จับมือ สสจ.สมุทรปราการ จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 – ...