สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 10:27 น.

โครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายจิรศักดิ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 10:10 น.

พิษณุโลก: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานการ MOU ซื้อ-ขายผลผลิตเกษตร ยกระดับรายได้เกษตรกร

พิษณุโลก: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานการ MOU ซื้อ-ขายผลผลิตเกษตร ยกระดับรายได้เกษตร...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 09:53 น.

ประธานฯ สสท.บรรยายพิเศษ พร้อมมอบเงินอุดหนุน สสจ.สมุทรปราการ

ประธานฯ สสท.บรรยายพิเศษ พร้อมมอบเงินอุดหนุน สสจ.สมุทรปราการ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 – นายปรเมศวร์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 พ.ย. 2565 เวลา 16:00 น.

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 08 พ.ย. 2565 เวลา 16:53 น.

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่สหกรณ์สมาชิกจังหวัดกำแพงเพชร

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่สมาชิกจังหวัดกำแพงเพชร …………………. ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 พ.ย. 2565 เวลา 10:17 น.

อำนาจเจริญ ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้สินเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

อำนาจเจริญ ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้สินเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายวสิษฐ์พล ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 พ.ย. 2565 เวลา 10:10 น.

อำนาจเจริญ ติดตามแนะนำการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด

อำนาจเจริญ ติดตามแนะนำการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด วันที่ 4 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 พ.ย. 2565 เวลา 11:39 น.

สสท.ร่วมยินดี ธ.ก.ส.ก้าวสู่ปีที่ 57

สสท.ร่วมยินดี ธ.ก.ส.ก้าวสู่ปีที่ 57 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ...