สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 11:29 น.

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยมการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด วันจันทร์ที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 10:42 น.

หลักการวิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร

หลักการวิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร "หลักการสหกรณ์" คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 14:59 น.

มนัญญา ปลุกสหกรณ์ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว “แก้หนี้ให้เพื่อนเรา”

มนัญญา ปลุกสหกรณ์ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว “แก้หนี้ให้เพื่อนเรา” สางหนี้ในระบบราชการ เหตุพบส่วนเหลื่อมต้นทุนสูง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 14:26 น.

จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินชดเชยดอกเบี้ย 1.6 ล้านบาท

จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินชดเชยดอกเบี้ย 1.6 ล้านบาท วันที่ 11 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 09:14 น.

คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ

คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ขยะหรือมูลฝอยหรือของเสีย เป็นปัญหาใหญ่อันดับหนึ่งในสังคม ปัจจุบันมีปริมาณขยะที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 16:29 น.

ตราสินค้ากับการพัฒนาการตลาด เพิ่มยอดขาย พัฒนาธุรกิจสหกรณ์

บทความ : ตราสินค้ากับการพัฒนาการตลาด เพิ่มยอดขาย พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตราสินค้า หรือ โลโก้ คือชื...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 14:45 น.

สวัสดีปีใหม่ ผอ.เขตดุสิต

สวัสดีปีใหม่ ผอ.เขตดุสิต (วันที่ 12 มกราคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 14:42 น.

สวัสดีปีใหม่ ประธานฯ ชสท.

สวัสดีปีใหม่ ประธานฯ ชสท. (วันที่ 12 มกราคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 08:33 น.

เลย : ร่วมพิธีมอบพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร แก่สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด

เลย : ร่วมพิธีมอบพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร แก่สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด วันที่ 6 มกราคม 2565 นายวงศ์ชัย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่) รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ หลักสูตร ...