สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 07:49 น.

สหกรณ์ไทย ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ จัดซื้อถุงยังชีพให้แก่สมาชิก สกก.สัตหีบ

สหกรณ์ไทย ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ จัดซื้อถุงยังชีพให้แก่สมาชิก สกก.สัตหีบ (16 กันยายน 2564) นายสำราญ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13:51 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์แลกเปลี่ยนผลผลิตช่วงยุคโควิด พร้อมรุกตลาดออนไลน์

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์แลกเปลี่ยนผลผลิตช่วงยุคโควิด พร้อมรุกตลาดออนไลน์ แลกเปลี่ยนผลผลิต-รุกตลาดค้าออนไลน์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาทักษะบุคลากรของสหกรณ์ รุ่นที่ 2

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตรออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 21:03 น.

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบอุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบอุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 10:51 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2564 (10 กันยายน 2564) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 09 ก.ย. 2564 เวลา 12:18 น.

สสท. และขบวนการสหกรณ์ มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ นายนพดล ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 ก.ย. 2564 เวลา 11:50 น.

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในเขตภาคเหนือ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 07 ก.ย. 2564 เวลา 10:16 น.

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ก.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

หัวหน้างานยุคใหม่ที่สหกรณ์ต้องการ รุ่นที่ 1

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตรออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ก.ย. 2564 เวลา 14:08 น.

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ...