สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 8 (สหกรณ์ขนาดใหญ่)

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดใหญ่ ในรูปแบบออนไลน์ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 ต.ค. 2564 เวลา 13:59 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 9 ตุลาคม 2564) ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 ต.ค. 2564 เวลา 12:25 น.

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พบประธานฯ สสท.

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พบประธานฯ สสท. หารือการจัดประชุมใหญ่ฯ (วันที่ 9 ตุลาคม 25...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 18:52 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานกิจการ ประจำปี 2564

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 18:49 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 18:49 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 ต.ค. 2564 เวลา 08:17 น.

ตรวจเยี่ยมกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านโคกพระ

ตรวจเยี่ยมกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านโคกพระ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 11:52 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 (4 ตุลาคม 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (สหกรณ์ขนาดเล็ก)

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดเล็ก ในรูปแบบออนไลน์ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ต.ค. 2564 เวลา 15:05 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ...