สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 11:42 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครพนม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1

ฝึกอบรมผู้บริหารสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 พ.ค. 2565 เวลา 13:52 น.

สสท.จัดประชุมปรับแผนงานและงบประมาณ ปี’65

สสท.จัดประชุมปรับแผนงานและงบประมาณ ปี’65 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 04 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 น.

4 พฤษภาคม 'วันฉัตรมงคล'

4 พฤษภาคม 'วันฉัตรมงคล' รำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 'พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว' ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 14:06 น.

บทความ : สมาชิกสหกรณ์คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการทุจริตในสหกรณ์

บทความ : สมาชิกสหกรณ์คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ จากอดีตถึงปัจจุบันพบว่ามีสหกรณ์หลายแห่งประสบปัญหาและวิกฤตต่าง ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 12:28 น.

ประชุมความร่วมมือขับเคลื่อน แพลตฟอร์ม coopshopth.com และ coop-mart.net เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์

ประชุมความร่วมมือขับเคลื่อน แพลตฟอร์ม coopshopth.com และ coop-mart.net เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 09:10 น.

แนวทางประเมินมาตรฐานสหกรณ์

แนวทางประเมินมาตรฐานสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดระดับมาตรฐาน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 08:52 น.

ยโสธร : พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

ยโสธร : พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มองค์ความรู้สมาชิกโครงการลูกหลานฯ และสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 08:35 น.

​สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 11:40 น.

ชลบุรีจัดโครงการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2

ชลบุรีจัดโครงการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 วัน...