สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 03 พ.ค. 2564 เวลา 00:03 น.

4 พฤษภาคม 'วันฉัตรมงคล'

4 พฤษภาคม 'วันฉัตรมงคล' รำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 'พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว' ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 13:54 น.

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวเปิด-ปิด การประชุม AFGC ครั้งที่ 20

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวเปิด-ปิด การประชุม AFGC ครั้งที่ 20 (30 เมษายน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 08:34 น.

29 เม.ย. วันคล้ายวันประสูติ ‘พระองค์ที’ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

29 เม.ย. วันคล้ายวันประสูติ ‘พระองค์ที’ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 13:45 น.

สสท. ปิดทำการ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ กรุงเทพฯ อยู่ในขั้นรุนแรง และเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 16:05 น.

ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อทีวี LED Smart TV

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 16:03 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อทีวี Digital HD TV 32 นิ้ว

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การจัดทำงบกระแสเงินสด

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ หลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 15:13 น.

แจ้ง ยกเลิก/เลื่อน การสัมมนาและฝึกอบรม เดือนพฤษภาคม 2564