สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 07:57 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ แจงข่าว นายทะเบียนสหกรณ์ ออกประกาศบังคับ "สหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิตยูเนี่ยน" ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สันนิบาตสหกรณ์ฯ แจงข่าว นายทะเบียนสหกรณ์ ออกประกาศบังคับ "สหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิตยูเนี่ยน&qu...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 10:16 น.

พิษโควิด 6 สหกรณ์โคนมฯประจวบฯ - เพชรบุรี เททิ้งน้ำนมดิบ 200 ตัน

พิษโควิด 6 สหกรณ์โคนมฯประจวบฯ - เพชรบุรี เททิ้งน้ำนมดิบ 200 ตัน หลังล้นตลาดจากคำสั่งปิดโรงเรียนหนีโควิด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 10:05 น.

เปรียบเทียบ องค์การสหกรณ์ กับ องค์การอื่น

เปรียบเทียบ องค์การสหกรณ์ กับ องค์การอื่น พีระพงศ์ วาระเสน 1. สหกรณ์ กับ บริษัท 1.1 วัตถุประสงค์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:42 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ขายสินค้าปลอดภัยช่วงโควิด

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ขายสินค้าปลอดภัยช่วงโควิด เน้นสด สะอาด ราคายุติธรรมจากแหล่งผลิตของเกษตรกรโดยตรง ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:37 น.

ACCU สวัสดีปีใหม่ สสท.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นางเอเลนิต้า วี. แซน ร็อค ผู้บริหารระดับสูง สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:19 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์: “นักบุญ” หรือ “คนบาป” ของสังคมไทย?

สหกรณ์ออมทรัพย์: “นักบุญ” หรือ “คนบาป” ของสังคมไทย? โดย... ผศ.ดร. รังสรรค์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:15 น.

บริบทของสหกรณ์การเกษตรในระบบเศรษฐกิจ-สังคม

\ บริบทของสหกรณ์การเกษตรในระบบเศรษฐกิจ-สังคม นางสาวสมพิศ เจือทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 10 ม.ค. 2564 เวลา 08:41 น.

๑๐ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

๑๐ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มหาอำมาตย์โท พระราชวรวงศ์เธอ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 10 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นของสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563

โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นของสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี | อุทัยธานี

การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท เรื่อง “การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี” ...