สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 15:02 น.

พิษณุโลก : สหกรณ์เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง หนุนสมาชิกปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมรายได้

พิษณุโลก : สหกรณ์เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง หนุนสมาชิกปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมรายได้ วันนี้ (25 พ.ค.63) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 14:51 น.

อำนาจเจริญกระจายมังคุดช่วยเกษตรกรสมาชิกสกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

อำนาจเจริญกระจายมังคุดช่วยเกษตรกรสมาชิกสกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 พ.ค. 2563 เวลา 08:21 น.

สังคมข่าวสหกรณ์ เมืองอุดรธานี

ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ในเขตตรวจราชการที่ 10-14 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายยงยุทธ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 พ.ค. 2563 เวลา 07:58 น.

แวดวงสหกรณ์ เมืองพิจิตร 1

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหายกรณีเหตุวาตภัย ใน อำเภอบางมูลนาก และอำเภอดงเจ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 21:29 น.

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ช่วยเหลือสมาชิกสู้โควิด-19

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ช่วยเหลือสมาชิกสู้โควิด-19 ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 19:32 น.

สกจ.ระนอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจด่านคัดกรอง จปร อำเภอกระบุรี

สกจ.ระนองร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอำเภอกระบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจด่านคัดกรอง ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 19:21 น.

เลย : โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

เลย : โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 นายพิสิฐ เพิ่มพูน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 19:10 น.

ยโสธร : สร้างต้นแบบสมาชิกสหกรณ์ พัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้

ยโสธร : สร้างต้นแบบสมาชิกสหกรณ์ พัฒนาอาชีพการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ วันที่ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 15:53 น.

“ปรเมศวร์ LIVE”

“ปรเมศวร์ LIVE” สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด (Facebook ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 21:42 น.

พิจิตร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร

พิจิตร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร วันที่ 21 พฤษภาคม ...