สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 11:19 น.

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมกิจกรรมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมกิจกรรมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วันอังคารที่...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 10:55 น.

เลย : ติดตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

เลย : ติดตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวงศ์ชัย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 9

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 14:59 น.

พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด

พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด นายปรีชา พันธุ์วา ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 11:57 น.

สหกรณ์....สร้างแบรนด์สินค้ากาแฟ ทำตลาดสร้างมูลค่าเพิ่ม

สหกรณ์....สร้างแบรนด์สินค้ากาแฟ ทำตลาดสร้างมูลค่าเพิ่ม ระนอง เป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพที่ยอดเยี่ยม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 12:25 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 08:24 น.

แจ้งสถานที่จัดประชุมและวิธีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 10:49 น.

กสส. จับมือ แอมเวย์ ขยายตลาดข้าวสารต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือแอมเวย์ยาวนาน 22 ปี ส่งข้าวมากกว่า 3.9 หมื่นตัน สร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์กว่า ...