สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:42 น.

พิษณุโลก : 3 สหกรณ์ จับมือ พาณิชย์จังหวัด ตรึงราคารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกช่วยเกษตรกร

พิษณุโลก : 3 สหกรณ์ จับมือ พาณิชย์จังหวัด ตรึงราคารับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกช่วยเกษตรกร (15 พ.ย. 64) ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 09:07 น.

สสพ.2 ร่วมประชุมกับ พอช. แก้ไขปัญหาชุมชนริมคลอง

สสพ.2 ร่วมประชุมกับ พอช. แก้ไขปัญหาชุมชนริมคลอง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 14:25 น.

สสท.-ค่ายมือถือจัดเน็ตราคาถูก

สสท.-ค่ายมือถือจัดเน็ตราคาถูก (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 09:40 น.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 09:18 น.

ติดตามการดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกประจำปีการผลิต 2564/65

ติดตามการดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกประจำปีการผลิต 2564/65 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสุรเดช ปัดสำราญ ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 15:42 น.

ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 14:10 น.

ผู้ตรวจราชการกรมฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

ผู้ตรวจราชการกรมฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 13:42 น.

ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าแนะนำ ติดตามและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด

นางสุภาพร นรินยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าแนะนำ ติดตามและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 13:07 น.

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าติดตามกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าติดตามกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ...