สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 06 พ.ค. 2565 เวลา 12:19 น.

สสท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2565

(6 พฤษภาคม 2565) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 14:11 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 12:11 น.

อบรม การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์

ประธานฯ สสท. เปิดโครงการ “การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 11:43 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 11:42 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครพนม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1

ฝึกอบรมผู้บริหารสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 พ.ค. 2565 เวลา 13:52 น.

สสท.จัดประชุมปรับแผนงานและงบประมาณ ปี’65

สสท.จัดประชุมปรับแผนงานและงบประมาณ ปี’65 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 04 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 น.

4 พฤษภาคม 'วันฉัตรมงคล'

4 พฤษภาคม 'วันฉัตรมงคล' รำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 'พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว' ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 14:06 น.

บทความ : สมาชิกสหกรณ์คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการทุจริตในสหกรณ์

บทความ : สมาชิกสหกรณ์คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ จากอดีตถึงปัจจุบันพบว่ามีสหกรณ์หลายแห่งประสบปัญหาและวิกฤตต่าง ...