สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 07 มี.ค. 2565 เวลา 12:25 น.

การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ

“การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ” (7 มีนาคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 มี.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก) รุ่นที่2

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (สหกรณ์ขนาดเล็ก) ในรูปแบบออนไลน์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 16:01 น.

สสอ.ศธ.กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

สสอ.ศธ.กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 11:27 น.

กสส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแปรรูปจำปีของกลุ่มอาชีพสหกรณ์หนองแขม

กสส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแปรรูปจำปีของกลุ่มอาชีพสหกรณ์หนองแขม นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 11:19 น.

รมช.มนัญญามอบเงินอุดหนุนจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดให้สหกรณ์ 10 แห่งในจังหวัดเชียงราย

รมช.มนัญญามอบเงินอุดหนุนจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดให้สหกรณ์ 10 แห่งในจังหวัดเชียงราย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 11:08 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่นครพนม ติดตามความคุ้มประสิทธิภาพอุปกรณ์การตลาดที่ให้การสนับสนุนสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่นครพนม ติดตามความคุ้มประสิทธิภาพอุปกรณ์การตลาดที่ให้การสนับสนุนสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 08:50 น.

พิษณุโลก - หนุนสหกรณ์ฯ เปิดจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตเกษตร

พิษณุโลก - หนุนสหกรณ์ฯ เปิดจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตเกษตร วันนี้ (3 มี.ค.65) นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 มี.ค. 2565 เวลา 15:55 น.

พิษณุโลก - สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก แนะสร้างเกษตรกรต้นแบบ มุ่งพัฒนาอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่ม

พิษณุโลก - สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก แนะสร้างเกษตรกรต้นแบบ มุ่งพัฒนาอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่ม (วันที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 มี.ค. 2565 เวลา 13:28 น.

สสท. อนุมัติ เงินอุดหนุน สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (สสจ.) กว่า 8 แสนบาท

สสท. อนุมัติ เงินอุดหนุน สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (สสจ.) กว่า 8 แสนบาท “ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ...