สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

“ถามตรงๆกับจอมขวัญ สหกรณ์เขาทุจริตกันอย่างไร? ” แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

เสวนาทางวิชาการ “ถามตรงๆกับจอมขวัญ สหกรณ์เขาทุจริตกันอย่างไร? ” ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:19 น.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มุ่งเน้นจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและให้ความรู้กับสหกรณ์ในพื้นที่ทุกภูมิภาค ฯ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มุ่งเน้นจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและให้ความรู้กับสหกรณ์ในพื้นที่ทุกภูมิภาค ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลา 10:28 น.

​“เขาคิชฌกูฏ” ยืนหนึ่งสหกรณ์ส่งออกทุเรียนตลาดจีน ทูตจีนมั่นใจเป็นไปตามมาตรฐานจีเอพี พลัส(GAP Plus)

“เขาคิชฌกูฏ” ยืนหนึ่งสหกรณ์ส่งออกทุเรียนตลาดจีน ทูตจีนมั่นใจเป็นไปตามมาตรฐานจีเอพี พลัส(GAP ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 11:14 น.

ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การเงินสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การเงินสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 11:46 น.

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าพบประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าพบประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุน...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 น.

พลังรักษ์สหกรณ์ ยกทีม นั่งเก้าอี้ กรรมการ ชสอ.

พลังรักษ์สหกรณ์ ยกทีม นั่งเก้าอี้ กรรมการ ชสอ. (วันที่ 11 มิถุนายน 2565) ผู้สมัครทีมพลังรักษ์สหกรณ์ชนะยกทีม ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก) รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ขนาดเล็ก) รูปแบบออนไลน์ ...