สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

​นครราชสีมา : ลงพื้นที่สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 11:19 น.
 244
UploadImage

นครราชสีมา : ลงพื้นที่สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด

นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางสาวธีรนุช สิงห์ปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด ตรวจเยี่ยมแปลงผักสมาชิก เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคในการ ทำการเกษตรอินทรีย์ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเข้าเยี่ยมแปลงผักของ นายณัฐวุฒิ แม่นปืน สมาชิกปลูกผักไร้สารพิษที่ได้รับการรับรอง “ออร์แกนิคไทยแลนด์” อีกรายหนึ่งของสหกรณ์ รวมถึงเยี่ยมชมขบวนการขนส่ง และการคัดแยกผักของสหกรณ์ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ณ สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage