สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 11:23 น.

ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔

ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 10:41 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 19 เมษายน 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:42 น.

อุดรธานี- จัดประชุม workshop ภาคเกษตร

อุดรธานี- จัดประชุม workshop ภาคเกษตร ดันสหกรณ์ได้รับการยกระดับชั้นความเข้มแข็ง กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:26 น.

​พิษณุโลก – สหกรณ์ฯ เชื่อมโยงเครือข่าย เจาะตลาดสินค้าเกษตรช่วยสมาชิก

พิษณุโลก – สหกรณ์ฯ เชื่อมโยงเครือข่าย เจาะตลาดสินค้าเกษตรช่วยสมาชิก (19 เม.ย.65) นายนรส...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 09:16 น.

ระนองอนุมัติเงิน กพส. 16.15 ล้านบาท

ระนองอนุมัติเงิน กพส. 16.15 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ วันที่ 19 เมษ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 เม.ย. 2565 เวลา 13:59 น.

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 เมษายน 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 11 เม.ย. 2565 เวลา 11:37 น.

คณะอนุกรรมการบริหาร อนุมัติ จัดกฐินสหกรณ์สามัคคี 65 และ วันสันนิบาตสหกรณ์ไทย

คณะอนุกรรมการบริหาร อนุมัติ จัดกฐินสหกรณ์สามัคคี 65 และ วันสันนิบาตสหกรณ์ไทย “ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ...