สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 26 ต.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 8

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 14:11 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการ : กลไกสำคัญของการป้องกันข้อบกพร่องในสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ : กลไกสำคัญของการป้องกันข้อบกพร่องในสหกรณ์ คนที่อยู่ในขบวนการสหกรณ์ล้วนเข้าใจดีว่าการบริหารกิจการสหกรณ์ในแต่ละแห่งนั้น ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 13:26 น.

พิษณุโลก: สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด ประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมปรับแผนธุรกิจบริการสมาชิกครบวงจร

พิษณุโลก: สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด ประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมปรับแผนธุรกิจบริการสมาชิกครบวงจร ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 09:52 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ณ วัดสวนป่าน

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ณ วัดสวนป่าน (24 ตุล...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 13:59 น.

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายทวีป ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 13:44 น.

สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”

สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” วันที่ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 13:35 น.

ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ร่วมพิธี วันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ

ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ร่วมพิธี วันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ 21 ตุลาคม 2564 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 13:52 น.

เลย : ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด

เลย : ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 11:47 น.

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ สกก.เมืองกาฬสินธุ์ จำกัด

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ สกก.เมืองกาฬสินธุ์ จำกัด (วันที่ 20 ตุลาคม 2564) ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 10:45 น.

พิษณุโลก : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง

พิษณุโลก : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง วันนี้ ...