สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 13:53 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อน supermarket สหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่าย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขับเคลื่อน supermarket สหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่าย กรมส่งเสริมสหกรณ์เชิญผู้แทนสหกรณ์ที่มีร้านค้าสหกรณ์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่เกี่ยวข้องคณะทำงาน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 07:45 น.

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 15:43 น.

สสท.ตะลุยสวนสมาชิก ช่วยส่งเสริมการตลาด นำผลผลิตจำหน่าย กทม.

สสท.ตะลุยสวนสมาชิก ช่วยส่งเสริมการตลาด นำผลผลิตจำหน่าย กทม. (30 มีนาคม 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 13:46 น.

สสท.บุกสวนสมาชิกช่วยการตลาดผลไม้ นำผลผลิตจำหน่ายกทม.

สสท.บุกสวนสมาชิกช่วยการตลาดมะยงชิด นำผลผลิตจำหน่าย ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้าสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 15:14 น.

ประชุมหารือเจรจาแก้ไขปัญหากฎกระทรวง เรื่องการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 10

พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ และรองประธานสสท. ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:17 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2564 (25 มีนาคม 2564) นายปรเมศวร์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:03 น.

ปิดโครงการการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1

ปิดโครงการการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1 (25 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 15:26 น.

ประธานฯ สสท. บรรยายพิเศษ พร้อมมอบเงินอุดหนุน สสจ.อำนาจเจริญ

ประธานฯ​ สสท.​ บรรยายพิเศษพร้อมมอบเงินอุดหนุน สสจ.อำนาจเจริญ นายปรเมศวร์​ อินทรชุมนุม​ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 12:39 น.

สสท.จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1...