สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 18 ก.ค. 2565 เวลา 11:44 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ก.ค. 2565 เวลา 11:04 น.

ประธาน สสท. เปิดอบรม "การตลาดสหกรณ์ภาคการเกษตร" รุ่นที่ 2

ประธาน สสท. เปิดอบรม "การตลาดสหกรณ์ภาคการเกษตร" รุ่นที่ 2 ....... (18 กรกฎาคม 2565) ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การตลาดสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การตลาดสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 11 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

เวทีการเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 มุมมองของฅนสหกรณ์ จะไปต่อหรือพอแค่นี้?”

เวทีการเสวนาระดมความคิดเห็น รูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 09 ก.ค. 2565 เวลา 11:24 น.

สสท.มอบงบสนับสนุน สสจ.สระแก้ว จัดอบรมโครงการ “การปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และแก้ไขปัญหาหนี้สิน”

สสท.มอบงบสนับสนุน สสจ.สระแก้ว จัดอบรมโครงการ “การปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และแก้ไขปัญหาหนี้สิน” ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 08 ก.ค. 2565 เวลา 16:55 น.

สสท.เสริมแกร่งสหกรณ์สมาชิก มอบงบสนับสนุน สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการ “เสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”

สสท.เสริมแกร่งสหกรณ์สมาชิก มอบงบสนับสนุน สสจ.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการ “เสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 ก.ค. 2565 เวลา 14:18 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ พิจารณาเห็นชอบจำหน่ายสินค้าสหกรณ์วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ พิจารณาเห็นชอบจำหน่ายสินค้าสหกรณ์วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย วันที่ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 5

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...