สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2565 เวลา 13:24 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ครั้งที่ 12

สสท. อนุมัติ เงินอุดหนุน สสจ. 2 จังหวัด จัดโครงการและประชุมฯ “ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 31 ส.ค. 2565 เวลา 15:25 น.

ปิดอบรมหลักสูตร “การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” รุ่นที่ 1

ประธาน สสท.มอบวุฒิบัตรและปิดอบรม หลักสูตร “การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” รุ่นที่ 1 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 11:41 น.

สสท.จัดอบรมโครงการ การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ

ประธานฯ สสท. เปิดโครงการ “การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” รุ่นที่ 1 (วันที่ 29 สิงหาคม ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 29 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 14:09 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพนักงานบริษัททำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพัก

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 14:07 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 11:01 น.

บทความ เรื่อง “วิธีการสหกรณ์กับเศรษฐกิจชุมขน ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ”

“วิธีการสหกรณ์กับเศรษฐกิจชุมขน ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 10:46 น.

บทความ : ​เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนสหกรณ์

เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนสหกรณ์ “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกคน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 08:28 น.

พิษณุโลก : สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

พิษณุโลก : สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (วันนี้) 25 สิงหาคม 2565 ...