สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 08:59 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 15:13 น.

ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับ สสท. ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (วันที่ 11 ตุลาคม 256...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 13:19 น.

ประชุมหารือและเสนอแนะแก้ปัญหาด้านการเกษตรจากผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

( 9 ต.ค.64 ) ประชุมหารือและเสนอแนะแก้ปัญหาด้านการเกษตรจากผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรี ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ รุ่นที่ 8 (สหกรณ์ขนาดใหญ่)

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดใหญ่ ในรูปแบบออนไลน์ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 ต.ค. 2564 เวลา 13:59 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 9 ตุลาคม 2564) ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 ต.ค. 2564 เวลา 12:25 น.

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พบประธานฯ สสท.

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พบประธานฯ สสท. หารือการจัดประชุมใหญ่ฯ (วันที่ 9 ตุลาคม 25...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 18:52 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานกิจการ ประจำปี 2564

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 18:49 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ต.ค. 2564 เวลา 18:49 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2565

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 ต.ค. 2564 เวลา 08:17 น.

ตรวจเยี่ยมกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านโคกพระ

ตรวจเยี่ยมกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านโคกพระ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...