สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 ธ.ค. 2565 เวลา 11:40 น.

สอ.ศธ.ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9

สอ.ศธ.ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 17:20 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 14:10 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ MOU ร่วมกับ กตส. พอช. จับมือเสริมแกร่งสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ MOU ร่วมกับ กตส. พอช. จับมือเสริมแกร่งสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 13:53 น.

เตรียมยกระดับ สกก.พืชผักอินทรีย์หนองสนิท จก. สู่ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรอินทรีย์” ครบวงจร จ.สุรินทร์

เตรียมยกระดับ สกก.พืชผักอินทรีย์หนองสนิท จก. สู่ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรอินทรีย์” ครบวงจร จ.สุรินทร์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:20 น.

สอ.ศธ.จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565

สอ.ศธ.จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 13:18 น.

จากที่ดินทำกินสู่โรงสีข้าวสหกรณ์ ฟื้นชีวิตสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่สอด

จากที่ดินทำกินสู่โรงสีข้าวสหกรณ์ ฟื้นชีวิตสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่สอด การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมแม่สอด ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 16 พ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 10:27 น.

โครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายจิรศักดิ์ ...