สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 11:46 น.

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าพบประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าพบประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุน...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 น.

พลังรักษ์สหกรณ์ ยกทีม นั่งเก้าอี้ กรรมการ ชสอ.

พลังรักษ์สหกรณ์ ยกทีม นั่งเก้าอี้ กรรมการ ชสอ. (วันที่ 11 มิถุนายน 2565) ผู้สมัครทีมพลังรักษ์สหกรณ์ชนะยกทีม ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก) รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ขนาดเล็ก) รูปแบบออนไลน์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 08:59 น.

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์ นายจรูญ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 08:50 น.

​พิษณุโลก-ขับเคลื่อนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ใช้หลักสหกรณ์รวมกลุ่ม “ปลูกผักอินทรีย์” สร้างรายได้

พิษณุโลก-ขับเคลื่อนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ใช้หลักสหกรณ์รวมกลุ่ม “ปลูกผักอินทรีย์” ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 09 มิ.ย. 2565 เวลา 10:28 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร 9/2565 พิจารณาไถ่ถอนเงินฝากประจำ/ชำระค่าสมาชิก ICA

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร 9/2565 พิจารณาไถ่ถอนเงินฝากประจำ/ชำระค่าสมาชิก ICA (วันที่ 8 มิถุนายน 2565) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 08 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00 น.

“ณศร” ประธาน ชสท.ป้ายแดง นั่งหัวโต๊ะ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 3/2565

“ณศร” ประธาน ชสท.ป้ายแดง นั่งหัวโต๊ะ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 3/2565 ......... ...