สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สวัสดีปีใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 14:39 น.
 432
UploadImage
 
19 มกราคม 65 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ น.ส.อรนุช กันภัย รองผู้อำนวยการ สสท. พร้อมคณะ เดินทางเข้ามอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับนางสาววนาพร ทองทิ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร  ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร