สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 09:28 น.

บทความ เรื่อง อาชีพเกษตรกรกับเทคโนโลยีการเกษตร ลดต้นทุน เวลา เพิ่มรายได้

อาชีพเกษตรกรกับเทคโนโลยีการเกษตร ลดต้นทุน เวลา เพิ่มรายได้ เกษตรกรเราในยุคปัจจุบัน ต้องมองเรื่องของการขายหรือการตลาดก่อนการผลิต ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 08:19 น.

สหกรณ์ทั่วประเทศรวมพลังต้านร่างกฎกระทรวงฯ ยื่นหนังสือชะลอนำเข้า ครม.

สหกรณ์ทั่วประเทศรวมพลังต้านร่างกฎกระทรวงฯ ยื่นหนังสือชะลอนำเข้า ครม. ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 13:52 น.

ประธาน สสท. มอบวุฒิบัตรและปิดอบรม หลักสูตร "การตลาดสหกรณ์ภาคการเกษตร" รุ่นที่ 2

ประธาน สสท. มอบวุฒิบัตรและปิดอบรม หลักสูตร "การตลาดสหกรณ์ภาคการเกษตร" รุ่นที่ 2 .......

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ก.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 6

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 10:15 น.

บทความ เรื่อง การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์

การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกัน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 10:02 น.

บทความ เรื่อง สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด ฝ่าวิกฤติหนี้สินสมาชิก ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถี “เฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน”

สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด ฝ่าวิกฤติหนี้สินสมาชิก ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถี “เฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 ก.ค. 2565 เวลา 15:28 น.

​สสท.หนุนอบรม สสจ.นครราชสีมา ติวเข้มผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)

สสท.หนุนอบรม สสจ.นครราชสีมา ติวเข้มผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 ก.ค. 2565 เวลา 14:55 น.

สสท. มอบเงินอุดหนุน สสจ.ชัยภูมิ จัดอบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สมาชิก

สสท. มอบเงินอุดหนุน สสจ.ชัยภูมิ จัดอบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สมาชิก (16 ก.ค.65) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 18 ก.ค. 2565 เวลา 11:44 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ก.ค. 2565 เวลา 11:04 น.

ประธาน สสท. เปิดอบรม "การตลาดสหกรณ์ภาคการเกษตร" รุ่นที่ 2

ประธาน สสท. เปิดอบรม "การตลาดสหกรณ์ภาคการเกษตร" รุ่นที่ 2 ....... (18 กรกฎาคม 2565) ...