สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2566 เวลา 09:44 น.

​สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 เม.ย. 2566 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2566 เวลา 14:13 น.

3 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร คว้าโล่รางวัลพระราชทาน “สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 66”

3 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร คว้าโล่รางวัลพระราชทาน “สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 66” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 เม.ย. 2566 เวลา 13:53 น.

สอ.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 131 ปี

สอ.ศธ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 131 ปี นายไพบูลย์ เสียงก้อง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 เม.ย. 2566 เวลา 09:48 น.

สอ.ศธ. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ จำกัด

สอ.ศธ. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ จำกัด นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 มี.ค. 2566 เวลา 15:17 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 6/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 21 มีนาคม 2566 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 มี.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ รุ่นที่1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2566 เวลา 09:55 น.

เผยวิธีแก้หนี้ด้วย“ตลาดนำการผลิต” พลิกชีวิตสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด จังหวัดลำปาง

เผยวิธีแก้หนี้ด้วย“ตลาดนำการผลิต” พลิกชีวิตสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด จังหวัดลำปาง ...