สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 09:09 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 1/2564 พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. และรองประธาน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 15:02 น.

ประธานฯ สสท. เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สสอค.

ประธานฯ สสท. เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สสอค. สันนิบาตสหกรณ์ฯ สนับสนุน สวัสดิการในขบวนการสหกรณ์หนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 14:22 น.

ประธาน สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สส.ชสอ.

ประธาน สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สส.ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 14:21 น.

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ ๖๙ ปี สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี นำขบวนการสหกรณ์ไทยสู่ความโปร่งใส เข้มแข็ง ยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ ๖๙ ปี สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี นำขบวนการสหกรณ์ไทยสู่ความโปร่งใส ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร “การเงิน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 10:28 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2564 (12 มีนาคม 2564) พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 15:43 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 15:39 น.

ผมว่า...รัฐควรใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 2)

ผมว่า...รัฐควรใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ ตอนที่ 2 :สหกรณ์คืออะไรกันแน่ โดย... ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 15:30 น.

ผมว่า... รัฐควรใช้สหกรณ์ เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 1)

ผมว่า... รัฐควรใช้สหกรณ์ เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ ตอนที่ 1 : เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนา ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 10 มี.ค. 2564 เวลา 14:51 น.

ปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1

ปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล” รุ่นที่ ...