สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 15:21 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 13 ม.ค. 64 นายนพดล วรมานะกุล ประธานอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 09:23 น.

ความสำคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 : การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)

ความสำคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 : การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) หลักการสหก...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 07:57 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ แจงข่าว นายทะเบียนสหกรณ์ ออกประกาศบังคับ "สหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิตยูเนี่ยน" ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สันนิบาตสหกรณ์ฯ แจงข่าว นายทะเบียนสหกรณ์ ออกประกาศบังคับ "สหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิตยูเนี่ยน&qu...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 10:16 น.

พิษโควิด 6 สหกรณ์โคนมฯประจวบฯ - เพชรบุรี เททิ้งน้ำนมดิบ 200 ตัน

พิษโควิด 6 สหกรณ์โคนมฯประจวบฯ - เพชรบุรี เททิ้งน้ำนมดิบ 200 ตัน หลังล้นตลาดจากคำสั่งปิดโรงเรียนหนีโควิด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 10:05 น.

เปรียบเทียบ องค์การสหกรณ์ กับ องค์การอื่น

เปรียบเทียบ องค์การสหกรณ์ กับ องค์การอื่น พีระพงศ์ วาระเสน 1. สหกรณ์ กับ บริษัท 1.1 วัตถุประสงค์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:42 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ขายสินค้าปลอดภัยช่วงโควิด

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ขายสินค้าปลอดภัยช่วงโควิด เน้นสด สะอาด ราคายุติธรรมจากแหล่งผลิตของเกษตรกรโดยตรง ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:37 น.

ACCU สวัสดีปีใหม่ สสท.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นางเอเลนิต้า วี. แซน ร็อค ผู้บริหารระดับสูง สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:19 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์: “นักบุญ” หรือ “คนบาป” ของสังคมไทย?

สหกรณ์ออมทรัพย์: “นักบุญ” หรือ “คนบาป” ของสังคมไทย? โดย... ผศ.ดร. รังสรรค์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:15 น.

บริบทของสหกรณ์การเกษตรในระบบเศรษฐกิจ-สังคม

\ บริบทของสหกรณ์การเกษตรในระบบเศรษฐกิจ-สังคม นางสาวสมพิศ เจือทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 10 ม.ค. 2564 เวลา 08:41 น.

๑๐ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

๑๐ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มหาอำมาตย์โท พระราชวรวงศ์เธอ ...