สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 20 ม.ค. 2565 เวลา 00:00 น.
 3253
การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท
 
หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)" รุ่นที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565
 
ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย
 - เป็นผู้บริหาร /สมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ทุกประเภท จำนวน 50 คน 
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 มกราคม 2565** ขอสงวนสิทธิ์ ในการปิดรับสมัครเมื่อกลุ่มเป้าหมายครบจำนวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ค่าธรรมเนียม
 1,500 บาท/คน (ค่าวิชาการ, ค่าบริหารจัดการระบบ Zoom Meeting)
 
วิธีการฝึกอบรม
 - บรรยายออนไลน์ / ถาม – ตอบ ท้ายชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบโปรแกรม Zoom Meeting
 
การสมัครอบรม สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง
 - สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์  คลิก https://coop.clt.or.th/training/register?type=3&id=45
 - สแกน QR Code
 - รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://coop.clt.or.th/training/course/45
  UploadImage
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop