สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท. มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระชันษาครบ 100 ปี

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 10:21 น.
 157
UploadImage

สสท. มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระชันษาครบ 100 ปี
 
นายจันทร์ หวนสันเทียะ กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วย นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สสท. และเจ้าหน้าที่ สสท. มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี โดยมี หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วังประมวญ สีลม กรุงเทพฯ
 
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประสูติแต่หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี มีเจ้าพี่ร่วมพระมารดาหนึ่งพระองค์คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เป็นพระปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (วังหน้า) เป็นพระนัดดา (หลาน) ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (กรมพระราชวังสถานมงคลพระองค์สุดท้าย) โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี
 
ทั้งนี้ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นหม่อมเจ้าที่ยังมีพระชนม์ชีพเป็นองค์สุดท้ายในสายราชสกุลฝั่งกรมพระราชวังสถานมงคล (วังหน้า) ทรงเป็นผู้ติดตามใกล้ชิด โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่ 8 และเคยดำรงตำแหน่ง “ประธานมูลนิธิโครงการหลวง”


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage