สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 15:18 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี ปวส. ป.ตรี กว่า 107 ทุน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี ปวส. ป.ตรี กว่า 107 ทุน หนุนทายาทเกษตรกรสานต่ออาชีพพระราชทาน ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 11:06 น.

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 (3 พฤศจิกายน 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 14:09 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 10:12 น.

บทความ ว่าด้วยเรื่อง “อุดมการณ์และความเชื่อมั่นในสหกรณ์”

ว่าด้วยเรื่อง “อุดมการณ์และความเชื่อมั่นในสหกรณ์” สหกรณ์ คือ "องค์กรๆ หน...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 09:45 น.

รมช.มนัญญา สั่งเดินหน้าทวงคืนทรัพย์สินจากอดีตกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟคืนสมาชิก

รมช.มนัญญา สั่งเดินหน้าทวงคืนทรัพย์สินจากอดีตกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟคืนสมาชิก เตรียมนัดเจรจานำทรัพย์สินขายทอดตลาดชำระหนี้สหกรณ์เจ้าหนี้ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 09:33 น.

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดแนวทางตั้งสหกรณ์เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดแนวทางตั้งสหกรณ์เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ หวังสร้างระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งช่วยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนระดับฐานราก ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 ต.ค. 2564 เวลา 10:01 น.

พิษณุโลก : สองแคว ดึงงบ กพส. กว่า 138 ล้านบาท พัฒนาภาคเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์

พิษณุโลก : สองแคว ดึงงบ กพส. กว่า 138 ล้านบาท พัฒนาภาคเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์ วันนี้ (26 ต.ค.64) นายสมเกียรติ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 ต.ค. 2564 เวลา 09:45 น.

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีคึกคัก

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีคึกคัก วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์​ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:48 น.

ประชุมพิจารณาข้อสังเกตร่างกฎกระทรวงฯ (ต่อเนื่อง)

ประชุมพิจารณาข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ...