สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 13:44 น.

ปิดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2

ปิดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ประธาน ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 08:51 น.

สสจ.ชลบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญฯ และสัมมนากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(วันที่ 9 สิงหาคม 2565) นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ สสท. และนางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 10:32 น.

สสท.จัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2

สสท.จัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 5

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้จัดการและหัวหน้างานสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "ผู้จัดการและหัวหน้างานสหกรณ์ภาคการเกษตร" ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 11:04 น.

บทความ : การส่งเสริม สนับสนุน การกระจายเงาะของสมาชิกสหกรณ์ บึงกาฬ

การส่งเสริม สนับสนุน การกระจายเงาะของสมาชิกสหกรณ์ บึงกาฬ เงาะ เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 10:34 น.

สกจ.อุดรธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 10:21 น.

สกจ.ระนอง จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่”

สหกรณ์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ส.ค. 2565 เวลา 17:26 น.

สสท.ร่วมหารือแนวทางแก้ไขชำระหนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

สสท.ร่วมหารือแนวทางแก้ไขชำระหนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...