สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ต.ค. 2564 เวลา 15:05 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 15:10 น.

สสท.ไม่ทิ้งสหกรณ์สมาชิก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

สสท.ไม่ทิ้งสหกรณ์สมาชิก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (28 กันยายน 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 12:47 น.

สสท.มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ.อุทัยธานี

สสท.มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ.อุทัยธานี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการฯ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 10:28 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 08:35 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการฯ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 07:49 น.

สหกรณ์ไทย ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ จัดซื้อถุงยังชีพให้แก่สมาชิก สกก.สัตหีบ

สหกรณ์ไทย ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ จัดซื้อถุงยังชีพให้แก่สมาชิก สกก.สัตหีบ (16 กันยายน 2564) นายสำราญ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13:51 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์แลกเปลี่ยนผลผลิตช่วงยุคโควิด พร้อมรุกตลาดออนไลน์

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์แลกเปลี่ยนผลผลิตช่วงยุคโควิด พร้อมรุกตลาดออนไลน์ แลกเปลี่ยนผลผลิต-รุกตลาดค้าออนไลน์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาทักษะบุคลากรของสหกรณ์ รุ่นที่ 2

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตรออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 21:03 น.

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบอุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบอุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 10:51 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2564 (10 กันยายน 2564) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...