สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ก.พ. 2565 เวลา 15:03 น.

สสธท. เปิด “อาคารเพชรสะพานบุญ” ชูวิสัยทัศน์ “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก”

สสธท. เปิด “อาคารเพชรสะพานบุญ” ชูวิสัยทัศน์ “เพิ่มคุณค่าแห่งชีวิต เพื่อคนที่คุณรัก” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 ก.พ. 2565 เวลา 18:06 น.

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ร่วมออกหน่วยบริการคลิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ร่วมออกหน่วยบริการคลิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 (18 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 ก.พ. 2565 เวลา 17:50 น.

อุดรธานี : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการพื้นฐานในการส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพของราษฎรในพื้นที่จัดสรรที่ดินป่าสงวนเเห่งชาติ

อุดรธานี : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการพื้นฐานในการส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพของราษฎรในพื้นที่จัดสรรที่ดินป่าสงวนเเห่งชาติ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 ก.พ. 2565 เวลา 10:37 น.

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ของสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ของสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 16 ก.พ. 2565 เวลา 07:35 น.

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ "วันมาฆบูชา" น้อมบูชาพระพุทธคุณ

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ "วันมาฆบูชา" น้อมบูชาพระพุทธคุณ วันมาฆบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 ก.พ. 2565 เวลา 09:33 น.

"ปรเมศวร์"ไขข้อข้องใจสหกรณ์จะหยุดวิกฤตเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร ในงานเสวนาเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติปีนี้

"ปรเมศวร์"ไขข้อข้องใจสหกรณ์จะหยุดวิกฤตเศรษฐกิจไทยได้อย่างไร ในงานเสวนาเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติปีนี้ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 13:14 น.

บทความ : หลักเกณฑ์การประเมินการจัดชั้นสหกรณ์

หลักเกณฑ์การประเมินการจัดชั้นสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 12:53 น.

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมทบทวนการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมทบทวนการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 12:11 น.

พิธีลงนามซื้อขายผลผลิตระหว่างสหกรณ์การเกษตรกับผู้ประกอบการโรงสีและมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร

พิธีลงนามซื้อขายผลผลิต ระหว่างสหกรณ์การเกษตรกับผู้ประกอบการโรงสี และมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 11:50 น.

สกก.ด่านขุนทด จำกัด เสริมทุนสหกรณ์ แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก

สกก.ด่านขุนทด จำกัด เสริมทุนสหกรณ์ แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ...