สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 น.

แนวทางที่สู้วิกฤติเศรษฐกิจของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 09:01 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 09:01 น.

ประกาศ สอบราคาปรับปรุงห้องประชุมรัชนี 4 อาคารศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

ประกาศ สอบราคาปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 3 อาคารศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัสเป็นห้องประชุม

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 16:20 น.

แบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์

แบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 15:18 น.

กำหนดแบบสำรวจความคิดเห็นสหกรณ์ ในภาวะโควิด 19

วันที่ 23 เม.ย. 63 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นายวิจิตร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 14:53 น.

สสท.ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสหกรณ์

วันที่ 23 เม.ย. 63 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นายวิจิตร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 20:19 น.

สสท.เสนอรายชื่อผู้แทนสหกรณ์ร้านค้าเป็นกรรมการ กพส.

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหาร กพส.ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 13:00 น.

สสท.ประชุมกรรมการผ่านระบบออนไลน์

จากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ตระหนักถึงภารกิจในการพัฒนาสหกรณ์ ...