สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 22:02 น.

สสท. จับมือแม่โจ้ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี’64 น้อมรำลึก "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"

สสท. จับมือแม่โจ้ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี’64 น้อมรำลึก "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย&qu...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 13:56 น.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 15:23 น.

ประชุมคณะกรรมการ สสท. ครั้งที่ 5/2564

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 16 ก.พ. 2564 เวลา 15:54 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อทีวี LED Smart TV

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 12:11 น.

ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมคณะกรรมการ สอ.ครูสมุทรปราการ

ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมคณะกรรมการ สอ.ครูสมุทรปราการ (15 กุมภาพันธ์ 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 ก.พ. 2564 เวลา 10:21 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 ชุด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ก.พ. 2564 เวลา 14:05 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์จุลสารสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมซองบรรจุ

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 08 ก.พ. 2564 เวลา 16:20 น.

ยื่นหนังสือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอข้อคิดเห็นการแก้ไขร่างกฎกระทรวง จำนวน 5 ฉบับ

ยื่นหนังสือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอข้อคิดเห็นการแก้ไขร่างกฎกระทรวง จำนวน 5 ฉบับ ...