สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 24 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 น.

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ ๗ ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่นและขบวนการสหกรณ์ไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 ต.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

กฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ ๗ ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 ต.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์" ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 10:21 น.

สสท. จัดอบรบผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1

สสท. จัดอบรบผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1 (19 ตุลาคม 2563) นายปรัชญา ดิลกสัตยา ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 22:03 น.

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ พระราชสมภพ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ต.ค. 2563 เวลา 16:00 น.

ประกาศ สอบราคาการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานฝึกอบรมและวิชาการ

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ต.ค. 2563 เวลา 15:42 น.

สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. ปราจีนบุรี

สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. ปราจีนบุรี วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ต.ค. 2563 เวลา 15:15 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2564

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 ต.ค. 2563 เวลา 13:35 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานกิจการ ประจำปี 2563