สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 10:38 น.

แมคคาเดเมีย คุณภาพเยี่ยมจากภูสวนทราย

แมคคาเดเมีย คุณภาพเยี่ยมจากภูสวนทราย วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 10:07 น.

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง นายวิศิษฐ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 09:20 น.

โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนา

โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนา วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายทวีภัทร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 15:32 น.

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 13:28 น.

ตรวจติดตามการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ตรวจติดตามการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 19:13 น.

พระบารมีปกเกล้าชาวสหกรณ์

พระบารมีปกเกล้าชาวสหกรณ์ “...การอยู่เป็นสหกรณ์นี้ เคยพูดมาแล้วนานแล้วหลายครั้งแล้วว่า แปลว่า ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 09:53 น.

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 08:59 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ...