สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 ม.ค. 2565 เวลา 14:05 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 5 มกราคม 2565) ผศ.อาภากร มินวงษ์ รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 14:07 น.

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2565 นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 11:58 น.

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดี กสส.

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดี กสส. วันที่ 4 มกราคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 28 ธ.ค. 2564 เวลา 10:12 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2564

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 11:34 น.

พิษณุโลก ติวเข้มบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พร้อมขยายฐานเงินกู้สู่สหกรณ์ขนาดเล็ก

พิษณุโลก ติวเข้มบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พร้อมขยายฐานเงินกู้สู่สหกรณ์ขนาดเล็ก (วันที่ 22 ธ.ค. ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 11:06 น.

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมงานวันดินโลก ปี 2564

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมงานวันดินโลก ปี 2564 ภายใต้แนวคิด Halt soil salinization, boost soil productivity ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 10:45 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ชูตำราทรัพยศาสตร์อีกหนึงแนวทางพัฒนาสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 10:14 น.

ประธานฯ สสท. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์”

ประธานฯ สสท. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 09:21 น.

พิษณุโลก : หนุนสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เป็นศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตเกษตร

พิษณุโลก : หนุนสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด เป็นศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตเกษตร วันนี้ (24 ธ.ค.64) นายนรสีห์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ธ.ค. 2564 เวลา 16:10 น.

กสส.จับมือไจก้า ประเทศญี่ปุ่นประกาศความสำเร็จพัฒนาคุณภาพกาแฟสหกรณ์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่

กสส.จับมือไจก้า ประเทศญี่ปุ่นประกาศความสำเร็จพัฒนาคุณภาพกาแฟสหกรณ์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ หลังร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟจนได้คุณภาพเกรดพรีเมี่ยม ...