สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 10:04 น.

กสส. ปั้นเครือข่ายสหกรณ์ผงาดเป็นตลาดเพื่อสินค้าเกษตรตัวจริง

กสส. ปั้นเครือข่ายสหกรณ์ผงาดเป็นตลาดเพื่อสินค้าเกษตรตัวจริง หวังเป็นช่องทางค้าผลผลิตการเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากสหกรณ์ถึงมือผู้บริโภค ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 09:02 น.

สสพ.2 มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ร่วมใจช่วยแท็กซี่ไทยสู้ภัยโควิด-19”

สสพ.2 มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 7

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 01:12 น.

ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรมและคืนเงินสหกรณ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ส.ค. 2564 เวลา 17:47 น.

“วิฑูรย์” นำทีมแท็กซี่ ให้กำลังใจ รมต.แรงงาน

“วิฑูรย์” นำทีมแท็กซี่ ให้กำลังใจ รมต.แรงงาน (18 สิงหาคม 2564) มูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 16 ส.ค. 2564 เวลา 15:57 น.

รมช.มนัญญา เปิดงานสหกรณ์ร่วมใจ ช่วยแท็กซี่ไทย สู้ภัยโควิด 19

รมช.มนัญญา เปิดงานสหกรณ์ร่วมใจ ช่วยแท็กซี่ไทย สู้ภัยโควิด 19 มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 16 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การปรับโครงสร้างหนี้ และการติดตามหนี้ รุ่นที่ 1

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตรออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting หลักสูตร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 13:25 น.

สรุปยอดและรายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564

กฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดสวนป่าน อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช ณ วัน...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 12:23 น.

ร้อยใจเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “แม่ของแผ่นดิน”

ร้อยใจเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “แม่ของแผ่นดิน” ********************** ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 10 ส.ค. 2564 เวลา 09:27 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพนักงานบริษัททำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพัก