สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 15:26 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 10/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 14:55 น.

สสท. จัดเซ็น MOU เกี่ยวกับการชำระหนี้ ระหว่าง สอ.วชิรพยาบาล กับ สอ.สโมสรรถไฟ

สสท. จัดเซ็น MOU เกี่ยวกับการชำระหนี้ ระหว่าง สอ.วชิรพยาบาล กับ สอ.สโมสรรถไฟ …… ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 18 ส.ค. 2565 เวลา 09:19 น.

Mou แผนพื้นฟูกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

Mou แผนพื้นฟูกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครสรีกุล ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 ส.ค. 2565 เวลา 10:19 น.

เครือข่ายสหกรณ์ในอุดรธานี ซื้อลำไยจาก สกก.ประตูป่า ช่วยเหลือสมาชิก

เครือข่ายสหกรณ์ในอุดรธานี ซื้อลำไยจาก สกก.ประตูป่า ช่วยเหลือสมาชิก นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 16 ส.ค. 2565 เวลา 13:29 น.

สสท. ลงพื้นที่เพชรบุรี พบปะสหกรณ์สมาชิก

สสท. ลงพื้นที่เพชรบุรี พบปะสหกรณ์สมาชิก …… (15 สิงหาคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 16 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 6

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร" ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 13:53 น.

สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จก. อีกความสำเร็จด้านอาชีพในโครงการคทช.

สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จก. อีกความสำเร็จด้านอาชีพในโครงการคทช. “ต้องปรับแนวคิดของเกษตรกร ให้รวมกลุ่มกันเพื่อจะได้เข้มแข็ง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 10:17 น.

สอ.ศธ.ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

สอ.ศธ.ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 14:30 น.

เครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศช่วยกระจายลำไยให้เกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ

เครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศช่วยกระจายลำไยให้เกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ คาดผลผลิตเพิ่มจากปีที่แล้ว 20% จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ...