สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 09 มิ.ย. 2565 เวลา 10:28 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร 9/2565 พิจารณาไถ่ถอนเงินฝากประจำ/ชำระค่าสมาชิก ICA

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร 9/2565 พิจารณาไถ่ถอนเงินฝากประจำ/ชำระค่าสมาชิก ICA (วันที่ 8 มิถุนายน 2565) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 08 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00 น.

“ณศร” ประธาน ชสท.ป้ายแดง นั่งหัวโต๊ะ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 3/2565

“ณศร” ประธาน ชสท.ป้ายแดง นั่งหัวโต๊ะ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 3/2565 ......... ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 07 มิ.ย. 2565 เวลา 09:54 น.

7 มิถุนายน “วันสหกรณ์นักเรียน” จากพระราชดำริปลูกฝังแนวคิดวิธีการสหกรณ์ไปสู่เยาวชน

7 มิถุนายน “วันสหกรณ์นักเรียน” จากพระราชดำริปลูกฝังแนวคิดวิธีการสหกรณ์ไปสู่เยาวชน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร" ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 16:35 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรั...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 16:08 น.

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ อนุมัติเงินอุดหนุน โครงการ สสจ. 9 จังหวัด 5.3 แสนบาท

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ อนุมัติเงินอุดหนุน โครงการ สสจ. 9 จังหวัด 5.3 แสนบาท คณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 มิ.ย. 2565 เวลา 13:18 น.

ประธานฯ สสท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารศูนย์ประสานงานและสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงบูรณาการภายใต้กฎหมายการขับเคลื่อนจัดตั้งสมาพันธ์”

ประธานฯ สสท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารศูนย์ประสานงานและสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงบูรณาการภายใต้กฎหมายการขับเคลื่อนจัดตั้งสมาพันธ์” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 10:35 น.

​สสจ.สระบุรี จัดสัมมนา พรบ.สหกรณ์กับการบริหารงานสหกรณ์

สสจ.สระบุรี จัดสัมมนา พรบ.สหกรณ์กับการบริหารงานสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรีจัดโครงการสัมมนา ...