สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ Fin ดี Happy Life!!!

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 10:42 น.
 186
UploadImage

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  จัดโครงการ Fin ดี Happy Life!!! 
กิจกรรมให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินครั้งที่ 3

วันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี  จัดโครงการ Fin ดี Happy Life!!!  กิจกรรมให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินครั้งที่ 3  ในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี มาให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการบริหารจัดการหนี้และแก้ไขปัญหาหนี้สิน  เพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาของตนเองหรือแนะนำให้กับบุคคลใกล้ชิดที่กำลังมีปัญหาหนี้สินในปัจจุบันนี้ ให้มีแนวทางในการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาหนี้สินต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage