สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 14:11 น.

บทความเรื่อง สนองแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่"

เรื่อง สนองแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีต จนถึงปัจจุบันที่สำคัญประการหนึ่ง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 13:15 น.

พิษณุโลก–เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ หนี้ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา

พิษณุโลก–เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ หนี้ข้าราชการครูและบุคลากรการศึก...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 10:35 น.

‘รมช.มนัญญา’ เตรียมหารือ ‘รมว.เกษตรฯ’ เร่งแก้ปัญหาโควต้านมโรงเรียน ช่วยเหลือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมให้ได้รับ ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

‘รมช.มนัญญา’ เตรียมหารือ ‘รมว.เกษตรฯ’ เร่งแก้ปัญหาโควต้านมโรงเรียน ช่วยเหลือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมให้ได้รับความเป็นธรรมทุกฝ่าย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 11:24 น.

บทความเรื่อง การใช้ อาหาร TMR เพื่อลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์โคนม

การใช้ อาหาร TMR เพื่อลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์โคนม คำว่า “TMR” มาจาก Total mixed ration ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 09:14 น.

พิษณุโลก : คว้าดีเด่น “ระดับภาค” กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง

พิษณุโลก : คว้าดีเด่น “ระดับภาค” กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง วันที่ 7 มีนาคม 2565 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 14:51 น.

รมช.มนัญญา หนุนสร้างคนรุ่นใหม่กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

รมช.มนัญญา หนุนสร้างคนรุ่นใหม่กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร หลังดำเนินโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 12:13 น.

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2565

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 8 มีนาคม 2565) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 11:01 น.

สสท. ย้ำ ความรู้การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต่อการบริหารสินเชื่อสหกรณ์

สสท. ย้ำ ความรู้การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต่อการบริหารสินเชื่อสหกรณ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...