สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ม.ค. 2565 เวลา 14:59 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมนำเสนอผลกระทบจากการลงทุนหุ้นกู้การบินไทย

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมนำเสนอผลกระทบจากการลงทุนหุ้นกู้การบินไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 11:19 น.

​นครราชสีมา : ลงพื้นที่สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด

นครราชสีมา : ลงพื้นที่สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 10:42 น.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ Fin ดี Happy Life!!!

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการ Fin ดี Happy Life!!! กิจกรรมให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินครั้งที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 14:34 น.

ประธานฯ ชสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประธานฯ สสท.

ประธานฯ ชสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประธานฯ สสท. (วันที่ 20 มกราคม 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุม...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 13:11 น.

สตูล : มอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์

สตูล : มอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 18 มกราคม 2565 นายถาวรศักดิ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 12:58 น.

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดระนองเชื่อมโยงธุรกิจกับ สกต.ศรีสะเกษ จำกัด ด้วยเครือข่ายสหกรณ์

ขบวนการสหกรณ์จังหวัดระนองเชื่อมโยงธุรกิจกับ สกต.ศรีสะเกษ จำกัด ด้วยเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 19 มกราคม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 10:21 น.

สสท. มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระชันษาครบ 100 ปี

สสท. มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระชันษาครบ 100 ปี นายจันทร์ หวนสันเทียะ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 09:55 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 20 มกราคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ม.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 14:39 น.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สวัสดีปีใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ

19 มกราคม 65 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ น.ส.อรนุช กันภัย ...