สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 19:55 น.

แท็กซี่ไทยไทยไม่ทิ้งกัน “วิฑูรย์” นำทัพ แจกข้าวกล่องเพื่อนแท็กซี่

แท็กซี่ไทยไทยไม่ทิ้งกัน “วิฑูรย์” นำทัพ แจกข้าวกล่องเพื่อนแท็กซี่ มูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 10:39 น.

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด เดินหน้าขับเคลื่อน “ตลาดนำการผลิตสินค้าปลานิล” ยุค New normal

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด เดินหน้าขับเคลื่อน “ตลาดนำการผลิตสินค้าปลานิล” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ หลักสูตร “การฟ้องร้องดำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง” ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 09 ก.ค. 2564 เวลา 12:38 น.

สสท.มอบธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ด้วยเงินบริจาค ผ่านโครงการสหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19

สสท.มอบธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ด้วยเงินบริจาค ผ่านโครงการสหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 09 ก.ค. 2564 เวลา 10:16 น.

สสท.มอบนม UHT แก่ 5 ชุมชนในเขตดุสิต

สสท. มอบนม UTH แก่ 5 ชุมชนในเขตดุสิต นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 08 ก.ค. 2564 เวลา 14:12 น.

สสท.ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้

สสท.ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 04 ก.ค. 2564 เวลา 18:24 น.

มาตรการ (ชั่วคราว) เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 15:21 น.

จัดเวทีหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้องของชุมชน

จัดเวทีหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน วันที่ 2 กรกฎาคม​ 2564​ นายโกญจนาท มายะกา...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 14:59 น.

ยโสธร : จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรกรเพิ่มช่องทางตลาดเชิงพาณิชย์แบบ New Normal

ยโสธร : จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรกรเพิ่มช่องทางตลาดเชิงพาณิชย์แบบ New Norm...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 14:39 น.

กสส.จับมือสหกรณ์ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด - 19 ให้สมาชิก

กสส.จับมือสหกรณ์ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด - 19 ให้สมาชิก ปีเศษช่วยกว่า 5 หมื่นล้านบาท เผยขอความรวมมือช่วยเหลือต่อเนื่องปีที่ ...