สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ยุคดิจิทัล” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 00:00 น.

เวทีร่วมคิด สนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เวลา 13:16 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สกจ.อุดรธานี

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 17:36 น.

แวดวงสหกรณ์เมืองอุดรธานี (18 06 2564)

นางวรัชยา อินทรกองแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 15:23 น.

สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายให้กับสมาชิ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:40 น.

สหกรณ์จังหวัดยโสธร เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

สหกรณ์จังหวัดยโสธร เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 9 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 14:07 น.

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมอบรมการบริหารธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ภาคเกษตรฯ รุ่นที่ 2

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมอบรมการบริหารธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ภาคเกษตรฯ รุ่นที่ 2 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 12:37 น.

สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 - 2566

สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2563 - 2566 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 12:14 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 11:30 น.

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งสหกรณ์จังหวัดพะเยาหาตลาดช่วยชาวสวนมะม่วงบ้านร่องส้าน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งสหกรณ์จังหวัดพะเยาหาตลาดช่วยชาวสวนมะม่วงบ้านร่องส้าน ประสานเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศสั่งซื้อมะม่วงกระตุ้นราคาในพื้นที่ขยับตัวเพิ่มขึ้น ...