สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 12:43 น.

สสท. สวัสดีปีใหม่ ชสอ.

สสท. สวัสดีปีใหม่ ชสอ. วันที่ 7 มกราคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 12:38 น.

สสท.สวัสดีปีใหม่ ชสค.

สสท.สวัสดีปีใหม่ ชสค. วันที่ 7 มกราคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผลกระทบจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563 ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 14:43 น.

ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์เจ้าหนี้

ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์เจ้าหนี้ นายปรเมศวร์ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 14:19 น.

สสท.เข้ายื่นหนังสือรองประธานสภาฯ ขอทบทวนร่างกฎกระทรวงฯ สหกรณ์ใหม่

สสท.เข้ายื่นหนังสือรองประธานสภาฯ ขอทบทวนร่างกฎกระทรวงฯ สหกรณ์ใหม่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ ...

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 13:46 น.

สหประกันชีวิต สวัสดีปีใหม่ 2564

สหประกันชีวิต สวัสดีปีใหม่ 2564 วันที่ 6 มกราคม 2564 พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการฯ ดร.สหพล ...

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 06 ม.ค. 2564 เวลา 13:39 น.

ชสค. สวัสดีปีใหม่ 2564

ชสค.สวัสดีปีใหม่ 2564 วันที่ 6 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการฯ นายดาบชัย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 05 ม.ค. 2564 เวลา 11:32 น.

สสท. รับหน้าเสื่อ จัดประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการฯ

สสท. รับหน้าเสื่อ จัดประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการ โดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 18:22 น.

เลื่อนการอบรม และสัมมนา เดือนมกราคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ...

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 14:56 น.

สวัสดีปีใหม่ 2564 กตส.

สวัสดีปีใหม่ 2564 กตส. ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ...