สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 13:41 น.

สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด “เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 12:40 น.

ขอเชิญชวนซื้อหอมแดงเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงศรีสะเกษ

ขอเชิญชวนซื้อหอมแดงเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงศรีสะเกษ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านช่วยสนับสนุนซื้อหอมแดง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 10:27 น.

สสท. เป็นหัวหอกผลักดันขอเอกสารสิทธิให้สหกรณ์ เตรียมยื่นหนังสือแก่ภาครัฐ “เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง”

สสท. เป็นหัวหอกผลักดันขอเอกสารสิทธิให้สหกรณ์ เตรียมยื่นหนังสือแก่ภาครัฐ “เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 14:39 น.

ประธานฯ สสท. เป็นสักขีพยาน เซ็น MOU ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด

ประธานฯ สสท. เป็นสักขีพยาน เซ็น MOU ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สอ.สโมสรรถไฟ จำกัด นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 12:36 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุม หารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 13 สหกรณ์นิคม

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุม หารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 13 สหกรณ์นิคม (17 มีนาคม 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 17 มี.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

การพัฒนาทักษะบุคลากรของสหกรณ์ รุ่นที่ 1

แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การพัฒนาทักษะบุคลากรของสหกรณ์” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 14:36 น.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมรับฟังติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมรับฟังติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย นายปรเมศวร์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 11:22 น.

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ https://www.cpd.go.th/cpdth2560/images/ud2...

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 16 มี.ค. 2564 เวลา 10:03 น.

ปธ.สสท. บรรยายเรื่องกฎหมายที่ส่งผลกระทบกับ สอ.ในสถานประกอบการ

ประธาน สสท. บรรยายเรื่องกฎหมายที่ส่งผลกระทบกับ สอ.ในสถานประกอบการ (14 มีนาคม 2564) นายปรเมศวร์ ...